Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı: 3 Yıllık Yerleşimler Orman Sınırı Dışına Çıkarılacak!

7 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) büyük tartışmalara neden oldu. Ormanlar imara açılacak tartışmaları alevlenirken karar kapsamında 3 yıllık yerleşim alanlarının orman vasfından çıkarılmasına olanak sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı: 3 Yıllık Yerleşimler Orman Sınırı Dışına Çıkarılacak!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan 6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) beraberinde büyük tartışmaları da getirdi.

ORMANLAR İMARA MI AÇILIYOR? ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİ İÇİN ALINAN KARAR NE?

Yayımlanan yeni yönetmelik sonrasında muhalefet alınan karar ile ormanların imara açıldığı eleştirisini getirirken İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Doğan Kantarcı, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ederek iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Yeni yönetmelik kapsamında yerleşim yeri üzerinde en az 5 adet ev, ahır, samanlık, ambar, avlu gibi yapıların bulunduğu ormanlık alanlar olarak belirlenirken orman içerisinde bu tip yapıları bulunan kişiler bu yerlerin imara açılmasını isteyebilecekler. 

Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer alan ormanlık alanların söz konusu düzenleme ile yapılaşma konusunda büyük tehlike altına girdiğini savunan muhalefet ise gerekli hukuki süreci başlatacaklarını dile getirdi. 

6831 SAYILI ORMAN KANUNU'NUN EK 16.'NCI MADDESİ KAPSAMINDA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 3413

Ekli "6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik" in yürürlüğe konulmasına, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Cumhurbaşkanı 

Kararın PDF Formatına Ulaşmak İçin Tıklayınız... 

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILABİLECEK YERLER HANGİLERİ?

Yayımlanan yönetmelik kapsamında 28 Nisan 2018 tarihi itibarıyla üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler ile orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler başvuru yapılması halinde orman sınırları dışarısına çıkarılabilecek. 

Emlak365.com