EMLAK HABERLERİ

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı! Vergi Muafiyeti, Oranları, Beyan ve Son Ödeme Tarihleri

15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği uygulamaya girdi. Yayımlanan tebliğ kapsamında 2021 yılında değerli konut vergisi beyanname verme tarihleri, değerli konut vergisi muafiyet dilekçesi, değerli konut vergisi ödeme tarihleri, birinci taksit ve ikinci taksit tarihleri de kesinleşmiş oldu. Kimler değerli konut vergisi ödeyecek, kimler değerli konut muafiyeti hakkından yararlanacak?

15 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği uygulamaya girdi. Yayımlanan tebliğ kapsamında 2021 yılında değerli konut vergisi beyanname verme tarihleri, değerli konut vergisi muafiyet dilekçesi, değerli konut vergisi ödeme tarihleri, birinci taksit ve ikinci taksit tarihleri de kesinleşmiş oldu. Kimler değerli konut vergisi ödeyecek, kimler değerli konut muafiyeti hakkından yararlanacak?

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa “Değerli Konut Vergisi” kısım başlığı altında eklenen 42 ilâ 49 uncu maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, yayımlanan Değerli Konut Vergisi Uygulama Tebliği ile belirlenmiş oldu. 

Yayımlanan tebliğ kapsamında 2021 yılında ödemelerin başlayacağı Değerli Konut Vergisi hakkında merak edilen tüm sorular da yanıtlanmış oldu. Peki, Değerli Konut Vergisi oranları ne kadar, kimler ödeme yapacak, değerli konut vergisi oranları yüzde kaç, değerli konut vergisi muafiyeti şartları neler, değerli konut vergisi beyannamesi ne zaman verilir, son ödeme tarihi ne zaman?

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 

2021 yılında koronavirüs salgını nedeni ile bir kere daha ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olan değerli konut vergisi hakkında beklenen uygulama genel tebliği Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan tebliğ kapsamında değerli konut vergisi kapsamı, beyanname tarihleri, oranları, son ödeme tarihi ve değerli konut vergisi hesaplama gibi kriterler belirlenmiş oldu. 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ İSTİSNASI! DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEFİ KİMLER, DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

  • Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
  • Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmaz,
  • Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar, 
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI 2021!

Sahip olunan konutun değerinin 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olması halinde; 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 oranında, 

Değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda; 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6 oranında, 

Değeri 10 milyon liradan daha fazla olan konutlarda; 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise binde 10 oranında Değerli Konut Vergisi hesaplaması gerçekleştirilecektir. 

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ HESAPLAMA 2021!

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAME VERME VE SON ÖDEME TARİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

Değerli konut vergisi mükellefleri 20 Şubat 2021 tarihine kadar değerli konut vergisi beyannamesi vermekle yükümlü tutulacaklar. Yine değerli konut vergisi ödemesi için son ödeme tarihi de Şubat ayı sonu olarak uygulanacak. Değerli konut vergisini taksitle ödemek isteyen kişiler için ise 2. taksit son ödeme tarihi Ağustos ayı olarak uygulanacak. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir