Demir Fiyatlarındaki Artışla Zor Durumda Kalan İnşaat Sektörü Çimento Üreticilerinden Fiyat Fedakarlığı Bekliyor

İnşaat sektörünün son dönemlerde yaşadıkları sorunlar Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktarıldı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bir açıklama yaparak çimento fiyatların adil ve istikrarlı bir sistem geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Demir Fiyatlarındaki Artışla Zor Durumda Kalan İnşaat Sektörü Çimento Üreticilerinden Fiyat Fedakarlığı Bekliyor

İnşaat sektörü son dönemlerde artan maliyetler nedeniyle çok büyük bir sıkıntılı süreçten geçiyor. İnşaat demiri fiyatlarında yüzde 116 oranında artışın meydana gelmesi sektörün belini bükerken çimento fiyatlarında da benzer bir sorun yaşanmaya devam ediyor. Çimento fiyatlarındaki artışların büyük bir problem teşkil etmesi üzerine inşaat sektörü temsilcileri ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş bir toplantı yaptılar.

İNŞAAT SEKTÖRÜ TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile yapılan toplantıya Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'den ayrı olarak Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Beton Üreticileri Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği temsilcileri iştirak ettiler. 

ÇİMENTO FİYATLARINDAKİ ARTIŞ AÇIKLANAMIYOR

Toplantıda söz alarak inşaat sektörünün sesi olan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, “Temel girdi maliyetlerimizin başında gelen demir fiyatlarındaki artışın ardından yine bir başka temel girdi maliyet kalemi olan çimento fiyatlarındaki yükselişlere çözüm üretilmesi gerekiyor. İnşaat sektörü çok sayıda alt sektörü etkileyen bir alandır. Bu sektörde maliyeti etkileyen çimento fiyatları hızlı bir yükseliş içine girdi. 2021 Mayıs ayının çimento fiyatları ile 2020 Mayıs ayının çimento fiyatları arasında yüzde 60 fark bulunmaktadır. Bu fiyat artışını ne döviz kuru artışı ile ne de ÜFE ile açıklayamayız.” dedi. 

ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ İÇ PİYASADA FEDAKARLIK YAPMALI

Kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için maliyetlerde adil fiyatlamanın olması gerektiğini belirten Erdal Eren, “Kentsel dönüşüm projeleri şu anda Türkiye'nin en önemli projeleri arasında gösteriliyor. Bu projelerin aksamaması için demir çelik ürünlerinin yanında çimento fiyatlarında da istikrarlı, piyasa koşullarına paralel, adil bir ortam oluşturulmalıdır. Çimento üreticilerimiz döviz bazında dünya ortalamasının çok altında ihracat yaparken iç piyasada da fiyatlarda fedakarlık yapmalıdırlar.” ifadelerini kullandı. 

Bir süredir kamu projeleri ile alakalı taleplerini yineleyen Erdal Eren, “Kamu projelerinde maliyet artışlarını karşılayabilmek güçleşti. Bunun için bu maliyet farklarının karşılanabilmesi gerekiyor. Gerçekçi olan bir fiyat farkı ve şarta bağlı olmayan fesih hakkı düzenlemesi yapılmasına dair talebimizi tekrar ediyoruz. Bu düzenlemeye sektör olarak büyük ihtiyaç duyuyoruz. Aksi durumda büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliriz.” şeklinde konuştu.
 

Yorumlar (0)