Depozitoyu Geri Almanın Bir Yolu Var Mı?

Güvence olarak alınan depozito ücreti, kiracı tarafından iki tarafın da onayı olmadan bozulmayacak şekilde vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu para ancak iki tarafın da onayı ile bozulur.
Depozitoyu Geri Almanın Bir Yolu Var Mı?

Güvence olarak alınan depozito ücreti, kiracı tarafından iki tarafın da onayı olmadan bozulmayacak şekilde vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu para ancak iki tarafın da onayı ile bozulur.

Gayrimenkul kiralarken mülk sahibinin oluşabilecek herhangi bir zarara karşı kendini ve mülkünü güvence altına almak için kiracıdan istediği para olan depozitoyu geri almanın bir yolu var mı?

Depozitoyu Geri Almanın Bir Yolu Var Mı?

Depozito en fazla ne kadar ödenir?


Borçlar Kanunu’na göre ödenecek depozito ücretinin de bir sınırı vardır ve mülk sahibi çok fazla bir miktar isteyemez. İsteyebileceği en yüksek tutar kiranın 3 katı kadardır. Mülk sahibi bunun üzerinde bir rakam talep edemez.

Depozito nasıl ödenir?


Güvence olarak alınan depozito ücreti, kiracı tarafından iki tarafın da onayı olmadan bozulmayacak şekilde vadeli bir tasarruf hesabına yatırılır. Bu para ancak iki tarafın da onayı ile bozulur.

Depozito iadesi nasıl ve hangi durumlarda yapılır?


Kiracı kiraladığı mülkten ayrıldığında mülke herhangi bir zarar vermediyse ve kiraladığı yeri hasarsız bıraktırsa mülk sahibi depozito ücretinin tamamını iade etmek zorundadır.

Depozitoyu iade etmemek mümkün mü?


Bazı durumlarda depozitonun tamamı ya da duruma göre bir kısmı iade edilmeyebilir. Bu durumlar şunlardır:

  1. Kiracı son kirayı ödemeyip bunun depozito ücretinden kesilmesini talep edebilir bu durumda depozito geri ödenmeyip kira yerine kabul edilebilir.
  2. Eğer kiracının ödemesi gereken fatura, aidat ücreti varsa ve ödemediyse bu da depozito ücretinden kesilebilir.
  3. Kiralanan mülkte herhangi bir maddi hasar varsa ya da mülkü aldığı gibi bırakmamışsa bunun bedeli depozito ücretinden kesilebilir.
  4. Kiracı mülkten ayrılırken mülkün herhangi bir demirbaşının eksik olması durumunda depozito iadesi yapılmaz ya da ücret depozito bedelinden düşülür.
  5. Sözleşmede özel olarak belirtilen şart varsa ve buna uyulmazsa depozito iadesi yapılmaz.

Bu durumların dışında mülk sahibi depozitonun tamamını geri ödemekle yükümlüdür.

Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesine göre mülk sahibi kiranın bitiminden itibaren 3 ay içinde kiracıya karşı bir dava açtığını ya da icra ve ya iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmezse depozitoyu ödemekle yükümlüdür. Kiracı kira sözleşmesindeki tüm şartlara uyar, mülke herhangi bir zarar vermez ve hiç borcu kalmaz ise mülk sahibine dava açarak depozito bedelini geri alma özgürlüğüne sahiptir.