Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Bin 140 Metrekarelik Arsasını Satıyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine ait arsanın satışı için ihaleye çıkıldı. 3 bin 140 metrekare büyüklüğünde olan ve İzmir'de bulunan arsa satışı için başvuruda bulunacak olan isteklilerin başvurularını 15 Ocak'ta ki ihale tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 Bin 140 Metrekarelik Arsasını Satıyor

Gayrimenkul satışları için ilana çıkan son kurum İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oldu. 

Kurum tarafından gün içeriisnde yayımlanan ihale ilanında, satışı yapılacak olan taşınmazın tüm özellikleri, ihalenin hangi tarihlerde düzenleneceği, taşınmaz için belirlenen muhammen bedel fiyatı ilan edildi. 

3 BİN 140 METREKARE ARSA İÇİN SATIŞ İLANI

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda, İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik taşınmazın satışının yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

Söz konusu satış işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun “Taşınır ve Taşınmaz Satışı” başlıklı 46.maddesi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin a) fıkrası gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle yapılacağı belirtildi. İhalede yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını ihale tarihi olan 15.01.2021 Cuma günü Saat 11:00’den önce yapacaklar.

Başvuru İşlemleri

İhale başvuruları Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından ilan olunan şartaname esaslarına göre yapılacak. Söz konusu şartname başvuruda bulunacak olan her istekli tarafından 1000 TL karşılığında alınacak. Şartnamenin alınmsı ve ihale başvuruları Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yapılacak. 

Muhammen Bedel Tablosu

* Üniversiteye ait olup İzmir İli, Balçova İlçesi, 2267 ada, 29 parselde kayıtlı 3.140,00 m2’lik arsa için KDV hariç muhammen bedel 3.200.000,00 TL olarak açıklandı. Başvurular için ödenecek geçici temimat bedeli ise 320.000,00 TL olarak ilan edildi.

Emlak365.com