Dubleks evler için aidat hesaplaması nasıl yapılır?

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan dubleks evler için aidat hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Dubleks evlerin aidatı daha mı fazladır? Dubleks evler için ayrı bir aidat hesaplaması yapılır mı?

Dubleks evler için aidat hesaplaması nasıl yapılır?

Apartmanlarda ve sitelerde aidat ücretleri bitmek bilmeyen tartışmalar arasında yer almaktadır. Eğer bir apartmanda veya sitede bazı evler dubleks ise bu tartışmalar farklı gerekçelerle yapılabilmektedir. Normal daire sahipleri dubleks evlerin daha fazla aidat ücreti ödemeleri gerektiğini ileri sürerek itiraz etmektedirler. Peki dubleks evlerin aidatları farklı mı hesaplanır?

AİDAT NASIL HESAPLANIR?

Aidatlar hesaplanırken yönetimler gelecek 1 yıl için muhtemel harcamaları bir araya getirerek bir bütçe planlaması yaparlar. Bu yolla bulunacak bütçe 1 yıllık ortak giderleri karşılayacak şekilde hesaplanır. Elde edilen rakam ise apartmanda kaç bağımsız bölüm varsa ona bölünür. Çıkan rakam da 12'ye bölünerek aylık ödenmesi gereken aidat belirlenir. Bu şekilde belirlenen aidatlar kat maliklerince kabul edilir ve kimse ödememezlik yapamaz.

DUBLEKS EVLERİN AİDAT HESAPLAMASI

Dubleks evler için aidat hesaplamasının nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Aidatlar hesaplanırken ev olarak değil bağımsız bölüm olarak hesaplama yapılmaktadır. Eğer yönetim planında aksi yönde bir karar yoksa her bağımsız bölüm arsa payına göre aidattan sorumlu olacaktır. Yani aidat ödemeleri belirlenirken evin büyüklüğü veya kat sayısı açısından değiş tapudaki arsa payına göre hesaplama yapılır.

Yönetim planında dubleks evler veya büyüklüğü diğerlerden fazla olan evler için özel bir aidat maddesi yer alabilir. Böyle bir madde varsa o zaman dubleks evler için iki aidat ödemesi yapılabilir. Yönetim planı bir apartman veya sitenin yönetim işleyişinde hem yöneticiler için hem de kat malikleri için bağlayıcıdır.

Kat Malikleri Genel Kurulu'nda tüm kat malikleri tarafından alınacak olan bir karar ile tüm dairelerin eşit aidat ödemelerine hükmedilebilir. Böyle bir durumda dubleks evler de diğer evler gibi arsa payına bakılmaksızın eşit ödeme yaparlar. Ancak bunun için kat maliklerinin onayı gerekmektedir.