Emlak Sektöründe Rayiç Bedel Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Emlak sektöründe sık kullanılan terimlerden olan rayiç bedel bir gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir. Rayiç bedel nasıl hesaplanır? Rayiç bedelin tespit edilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Emlak Sektöründe Rayiç Bedel Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Emlak sektöründe sık kullanılan terimlerden olan rayiç bedel bir gayrimenkulün değerinin tespit edilmesidir. Rayiç bedel nasıl hesaplanır? Rayiç bedelin tespit edilmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

Emlak sektöründe sıkça kullanılan rayiç bedel terimi genel itibariyle pazar değeri demektir. Gayrimenkul çeşidinin güncel piyasadaki alım-satım değeri anlamına gelmektedir. Ancak rayiç bedelin iki ayrı değerlemesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki piyasada oluşan değerdir. İkincisi ise emlak vergisinde esas alınan değerdir.PİYASA DEĞERİ NEDİR?Rayiç bedelin belirlenmesinde konunun uzmanları çeşitli etkenleri göz önüne alarak hesaplama yapmaktadırlar. Bu hesaplamada gayrimenkulün bulunduğu şehir, ilçe,semt mahalle, sokak gibi detaylar dikkate alınır. O bölgede gayrimenkulün ortalama değerlerinden yola çıkılır. Ayrıca ulaşım imkanları ve manzara gibi ayrıntılar da rayiç bedelin belirlenmesinde etkin rol üstlenmektedir.EMLAK VERGİSİ RAYİÇ BEDELİ NEDİR?Emlak vergisi için rayiç bedeli belirlenirken gayrimenkulün en düşük değeri hesaplanır. Bu hesaplamadan çıkan sonuç genellikle piyasa değerinin oldukça altındadır. Bu değer üzerinden vergilendirme yapılır.GAYRİMENKUL RAYİÇ BEDELİ NASIL HESAPLANIR?Gayrimenkullerin rayiç bedellerinin hesaplaması yapılırken gayrimenkulün bulunduğu semtte yer alan en az üç ayrı gayrimenkulün metrekare fiyatları ile rayiç bedelleri dikkate alınır. Hesaplamada izlenecek yol bu üç örnek ile belirlenmektedir. Üç evin rayiç bedelinin yine üç evin toplam metrekaresine bölerek o semtin metrekare başına rayiç bedeli bulunur. Evin gerçek rayiç bedeli ise bir önceki bulunan rayiç bedel ile evin metrekaresi çarpılarak bulunur.Rayiç bedeli etkileyen çok sayıda faktör vardır. Ülkenin ekonomik durumu, emlak piyasasındaki aktiflik oranı, gayrimenkulün bulunduğu semtte kentleşme hızı gibi unsurlar rayiç bedel üzerinde belirleyici olmaktadır.Emlak365.com


Yorumlar (0)