Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemi Nasıl Yapılır? 2020

Emlak vergisinin tarh ve tahakkuku nedir? Emlak vergisinde tarh ve tahakkuk işlemleri nasıl yapılır? Konuya ilişkin resmi açıklamaları ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detayları haberimizde aktarıyoruz.

Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemi Nasıl Yapılır? 2020

Emlak vergisinin tarh ve tahakkuku nedir? Emlak vergisinde tarh ve tahakkuk işlemleri nasıl yapılır? Konuya ilişkin resmi açıklamaları ve işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin tüm detayları haberimizde aktarıyoruz.

Emlak Vergisi Kanununda yer alan ilgi madde dzüenlemesinin Verginin Tarh ve Tahakkuku hükümlerine göre; hesaplanan vergi değeri üzerinden yıllık tarh oluyor. Bu süreçte eğer bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunuyor. Bu çerçevede tarh olunan vergiler, tarh edildiği tarih itibariyle tahakkuk etmiş sayılıyor. TARH VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?Gelir İdaresi Başkanlığı tarh ve tahakkuk işlemlerine ilişkin açıklamasında sürecin işlemlerine ve hesaplamalara dair detayları aktardı.Bina ve arazi vergisi, ilgili belediye tarafından; Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında işleme alınır. İligli kanunun 33. maddesinde yer alan yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icap eden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte tarh olunur.Vergiler ilgili kanunun 29. maddesine göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık tarh edilir. Bu şekilde tarh ve tahakkuk eden vergi, takip eden yıllarda, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır. Emlak365.com


Yorumlar (0)