Emlak Yasası Son Dakika: Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı!

7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emlak Yasası Son Dakika: Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı!

7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Ajansı Kanunu yasalaştı!

Emlak365.com / 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7261 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaştı. Büyük tartışmalara neden olan Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunacak. TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI KANUNU RESMİ GAZETE İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! ÇEVRE AJANSININ AMACI NEDİR, HANGİ YETKİLERE SAHİP OLACAK?Yayımlanan yönetmelik kapsamında kurulan Türkiye Çevre Ajansı;a) Depozito yönetim sistemini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; ilgili tarafların depozito yönetim sistemine dâhil olmasını sağlamak ve bunların yükümlülüklerini belirlemek ile Bakanlıkça belirlenen depozito bedeli, ücret ve teminatları almak ve iade etmek.b) Bakanlıkça depozito uygulamasına zorunlu olarak tabi tutulan ürünlere yönelik depozito yönetim sistemi altyapısının oluşturulmasına, uygulanmasına, izlenmesine yönelik izin ve onay işlemleri dâhil gerekli idari düzenlemeleri ve tedbirleri uygulamak ve gerekli kontrolleri yapmak.c) Çevrenin iyileştirilmesine yönelik olarak faaliyetlerde bulunmak.ç) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.d) Geri kazanılabilir ürünlerin kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına ve geri kazanılabilir atıkların yönetimine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak.e) Kamuoyunda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak, basın ve yayın organları ile iş birliği yapmak, kampanya, yarışma ve tanıtım gibi faaliyetlerde bulunmak.f) Eğitim ve sertifika programları düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, dokümantasyon, araştırma ve uygulama merkezleri ile laboratuvar ve müze kurmak.g) Yurt içinde veya yurt dışında yerel yönetimler, ulusal veya uluslararası kurum veya kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerçek veya tüzel kişilerle iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve faaliyetlerde bulunmak; uygun görülmesi hâlinde belediyelere, il özel idarelerine, eğitim kurumlarına ve diğer kurum ve kuruluşlara mali ve teknik destek sağlamak olarak açıklandı. 

Yönetmelik kapsamında uygulanan para cezaları sınırları da değiştirilirken yine elektrikli skuterler hakkında da uygulanacak olan kurallar yeniden belirlenmiş oldu. 

Yorumlar (0)