Eşe miras kalan ev boşanma sırasında mal paylaşımına girer mi?

Boşanma sırasında mal paylaşımlarının nasıl yapılabileceği oldukça merak ediliyor. Peki boşanma sırasında yapılan mal paylaşımına miras kalan mallar girer mi? Miras kalan ev boşanma sırasında eşler arasında paylaştırılır mı?

Eşe miras kalan ev boşanma sırasında mal paylaşımına girer mi?

Türkiye'de en çok yaşanan hukuki sorunlardan birisi de boşanma sırasındaki mal paylaşımıdır. Bu mal paylaşımına hangi malların gireceği eşler arasında anlaşmazlık konusu olabiliyor. Bundan dolayı da boşanmanın yapılacağı davaların ciddi bir kısmı sadece bu mal paylaşımlarına yapılan itirazlarla geçiyor. Peki boşanma sırasında eşler arasında mal paylaşımı nasıl olur? Eşlerden birisine miras kalan evin boşanma sırasında mal paylaşımına girmesi hukuki midir? 

BOŞANMA SIRASINDA MAL PAYLAŞIMI HANGİ ESASLARA GÖRE YAPILIR?

Medeni Hukuk kaideleri kapsamında boşanma sırasında mal paylaşımı yapılırken hangi kuralların uygulanması gerektiği net bir şekilde belirlenmiştir. Eşler boşanmaya karar verdiklerinde evlilik birliği süresince edinilen tüm mallarda ortaktırlar. Kadının bir gelirinin olmaması, çalışmaması edinilen mallar üzerindeki hakkını eksiltmez. Tüm mallar kadın ile erkek arasında eşit şekilde paylaştırılır. Ancak bu malların evlilik birliği süresince edinilmiş olması şarttır. Evlilik öncesinde sahip olunan bir malın paylaşımı boşanma sırasında yapılmaz. 

MİRAS KALAN EVİN BOŞANMA SIRASINDA MAL PAYLAŞIMINDA DURUMU

Mal edinme yollarından birisi de mirastır. Evlilik birliği devam ederken eşlere ailelerinden çeşitli miraslar intikal edebilir. Bu şekilde eşlerden birisine kalan evin boşanma aşamasına gelindiğinde mal paylaşımındaki durumu merak ediliyor. Miras yoluyla eşlerden birisine intikal etmiş evde diğer eşin kesinlikle bir hakkı yoktur. Bundan dolayı miras kalan tüm mallar boşanma aşamasında mal paylaşımına sokulmazlar. Taraflar kendilerine kalan mirasta tam oranda hak sahibidirler. Karşı tarafından bu mallar üzerinde herhangi bir yasal hakları yoktur. 

Boşanma sırasında mal paylaşımı yapılırken mahkemeler bu esaslar üzerine hareket etmektedirler. Yargıtay da miras mallarının eşler arasında paylaştırılamayacağına dair emsal kararlar vermiştir. Bu mallar gayrimenkul şeklinde olduğu gibi direkt para şeklinde de olabilir. Mirasın muhatabı bu açıdan tek taraftır.