Ev Almak İsteyenlere Müjde! Taksitle Konut Satışı İçin Sınır Kaldırıldı

16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında ev ve araba sahibi olmak isteyen kişilere yönelik müjdeli haber verildi.

Ev Almak İsteyenlere Müjde! Taksitle Konut Satışı İçin Sınır Kaldırıldı
16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında ev ve araba sahibi olmak isteyen kişilere yönelik müjdeli haber verildi.

Araba sahibi olmak isteyen kişilere taşıt kredisi kullanmadan 60 ay vadeli taksitle araç alma imkanı sunulurken ev sahibi olmak isteyen kişiler için de konut satışında sınırlama getirilen taksit düzenlemesi kaldırıldı. Artık ev sahibi olmak isteyen kişiler için konut satışında taksit sınırlaması yürürlükten kaldırıldı.

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin birinci fıkrasına “taksitli mal ve hizmet satışlarında” ibaresinden önce gelmek üzere “konut satışı haricindeki” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.VADELİ KONUT SATIŞLARINDA TAKSİT SINIRLAMASI KALDIRILDI! 

Bugün itibari ile yürürlüğe giren yeni yönetmelik kapsamında "konut satışı haricindeki" ibaresi eklenerek konut satışları bu düzenleme kapsamından çıkarıldı ve taksit süresi için sınırlama belirlenmedi. Yani konut satışlarında yapılacak olan taksit sayısı satıcı ve alıcı arasında yapılacak olan sözleşme ile serbest bir şekilde belirlenebilecek.

Bu da yükselen konut kredisi faiz oranları nedeni ile ev sahibi olmakta zorlanan ancak peşin parası olmadığı için de ev satın alamayan kişilere yeni bir çözüm kapısı açmış oldu. Söz konusu düzenleme düşen sıfır konut satış rakamları için sektörün taksitle konut satışı kampanyaları düzenlemesinin de önünü açtı. İlerleyen günlerde markalı konut projelerinde kampanyaların duyurulması bekleniyor.
Yorumlar (0)