EMLAK HABERLERİ

Ev Sahipleri, İşyeri Olanlar Dikkat! 2021 DASK Tarifesi ve Fiyatları Resmi Gazete İle Yayımlandı

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası olarak anılan DASK 2021 fiyat tarifesi belirlenmiş oldu. En düşük, ucuz sigorta bedeli hesabına esas metrekare fiyatı kaç TL oldu, 2021 DASK tarifesi ne kadar, ücretleri kaç TL oldu, DASK hesaplama nasıl yapılacak?

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası olarak anılan DASK 2021 fiyat tarifesi belirlenmiş oldu. En düşük, ucuz sigorta bedeli hesabına esas metrekare fiyatı kaç TL oldu, 2021 DASK tarifesi ne kadar, ücretleri kaç TL oldu, DASK hesaplama nasıl yapılacak?

19 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile beraber evi ve işyeri olan herkesi ilgilendiren zorunlu deprem sigortası 2021 tarifesi de belirlenmiş oldu. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “240 bin TL” ibaresi “268 bin TL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teminat

GEÇİCİ MADDE 3 – (1)  Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.”

MADDE 4  –  Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür.”

MADDE 5  –  Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütür. 

DASK POLİÇESİ AZAMİ TEMİNAT TUTARI 2021 FİYAT TARİFESİ KAÇ TL OLDU?

Yeni yayımlanan yönetmelik kapsamında DASK poliçe tarifesi güncellenmiş oldu. 2021 yılında azami teminat tutarı konut için yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin lira seviyesinden 268 bin lira seviyesine yükseltilmiş oldu. 

Aynı yönetmelik kapsamında betonarme yapılarda geçerli olmak üzere sigorta bedeli ise bin 134 lira seviyesinden bin 268 liraya yükseltilirken aynı rakam diğer yapı türleri için ise 782 liradan 874 lira seviyesine çekildi. 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DASK POLİÇESİ NEDİR?

Deprem sonucu meydana gelen hasarları karşılamak üzere yapılan ve deprem ile deprem sonucu meydana gelen yer kayması, tsunami, yangın gibi doğrudan oluşan maddi zararları poliçede belirlenen limitler dahilinde güvence altına alan sigorta türüdür. 

Emlak365.com


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir