Ev sahiplerine tahliye taahhütnamesi sürprizi!

Kiracılar ile ev sahipleri arasında tahliye taahhütnamesi üzerinden tartışmalar devam ediyor. Kiracılardan zorla tahliye taahhütnamesi alan ev sahipleri bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyebiliyorlar.
Ev sahiplerine tahliye taahhütnamesi sürprizi!

Kiracılar ile ev sahipleri arasında son yıllarda tahliye taahhütnamesi meselesi meydana gelmeye başladı. Kiracılar ev kiralamak istediklerinde ev sahipleri onlardan tahliye taahhütnamesi talep ediyorlar. Bu taahhütname verilmeden evi kiralamayacağını söyleyen ev sahiplerini ise kiracı imzayı atsa dahi büyük bir sürpriz bekliyor.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NE İŞE YARAR!

Tahliye taahhütnamesi ev sahiplerinin kiracının kira sözleşmesinden doğan bazı haklarını eline geçirmesi anlamına gelmektedir. Kanunlara göre geçerli bir kira sözleşmesi varsa ve kira ödemeleri de aksamıyorsa o kiracının evden çıkarılması çok zordur. Ancak tahliye taahhütnamesi varsa o zaman iş değişiyor. Ev sahipleri bu tahliye taahhütnamesini o belgede belirlenen tarihten sonra bir ay içerisinde işleme sokarak kiracıyı evden çıkarabiliyor.

Tahliye taahhütnamelerinde amaç esasında kiracının evden çıkarılması değildir. Ev sahibi kiracıdan istediği zammı alabilmek ve onu yüksek zamma ikna edebilmek için bu belgeyi almaktadır. Kiracıya ya zammı kabul et ya evden çık diyen ev sahipleri bu şekilde yüzde 25 kira zammı sınırı engelini de aşabiliyorlar. Ancak bu ev sahipleri bir detayı hesaba katmıyorlar.

HER TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ OLMUYOR!

Tahliye taahhütnamesinin hukuki bir boyutu bulunmaktadır ve bu detaylara dikkat edilmediği durumlarda ev sahiplerinin çok güvendikleri tahliye taahhütnameleri geçersiz olmaktadır. Ev sahibi eğer tahliye taahhütnamesini kira sözleşmesi ile aynı zamanda düzenlerse bu kesinlikle kabul edilmemektedir. Aynı şekilde kiracıya baskıyla imzalatılan tahliye taahhütnameleri de geçersiz olmaktadır. Evli bir kiracının eşinden habersiz imzaladığı tahliye taahhütnamesinin de hukuki bir geçerliliği yoktur. Bu durumlarda ev sahipleri ellerinde koz tuttukları tahliye taahhütnamelerinin herhangi bir işe yaramadıklarını görebiliyorlar ve kira zammında da istedikleri zam oranlarını alamıyorlar.