Ev satın alan kiracının ev sahibi ile olan kira sözleşmesi tazminatsız feshedilir mi?

Ev satın alan kiracıların oturdukları evlerde ev sahibi ile kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip olup olmadıkları merak ediliyor. Kiracı ev satın alırsa ne olur? Kira sözleşmesini tazminatsız feshedebilir mi?

Ev satın alan kiracının ev sahibi ile olan kira sözleşmesi tazminatsız feshedilir mi?

Kiracıların ev satın almaları durumunda ev sahipleri ile alan kira sözleşmelerinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Kiracının ev satın alması halinde devam eden kira sözleşmesi için feshetme şartları nelerdir? Ev sahipleri ev satın alan kiracının sözleşme feshetme talebine olumlu yanıt vermek zorundalar mı? 

KİRACI EV SATIN ALIRSA NE OLUR?

Kirada oturanların en büyük hayalleri bir gün ev satın alarak her ay ödedikleri kiradan kurtulmaktır. Ekonomik şartlarını oluşturan kiracılar ev satın almaktalar. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Kira sözleşmesi devam eden kiracıların evden çıkmaları gerekmektedir. Ancak sözleşme feshedilmeden evden çıkılması yeni sorunlara neden olur. Öncelikle kiracının ev satın alması kira sözleşmesinin feshi için haklı gerekçe değildir. Hatta kiracının ev satın alması ile kira sözleşmesi arasında uzaktan yakından en küçük bir bağlantı yoktur. 

Kiracı kira sözleşmesini feshetmek istiyorsa bunun bazı koşulları vardır. Öncelikle ev sahibi ile anlaşma yoluna gitmelidir. Ev sahibi kiracının evden çıkmasını onaylarsa herhangi bir tazminat ödemeye gerek kalmadan kira sözleşmesi feshedilmiş olur. Ancak her ev sahibi anlayışlı değildir ve çoğu zaman da kira sözleşmesinden doğan haklarını kullanmak istemektedirler.

Kiracı eğer kira sözleşmesini feshederse ev sahibinin tazminat hakkı doğacaktır. Ev sahibi erken fesihten dolayı göreceği zararı kiracıdan talep edebilir. Bu şekilde ev sahibi ile kiracı arasında mahkeme süreci yaşanabilir. Mahkeme de böyle bir durumda ev sahibini haklı bulacak ve tazminata hükmedecektir. Ancak burada çok önemli bir ayrıntı bulunmaktadır.

Mahkeme ev sahibine kiracının 3 adet kira ödemesine hükmedecektir. Bu ev sahibinin göreceği zararın telafisi anlamına gelmektedir. Ancak bu 3 aylık kira alındığında ev sahibinin evini kiraya ne zaman vereceğine bakılır. Eğer 1 aylık aradan sonra ev kiraya verilirse kiracıdan alınan 2 aylık kira iade edilmek zorundadır. Yani tazminat olarak 3 aylık kira alınmışsa o ev 3 ay boş kalmalıdır.