Evi, arsası olanlar dikkat! Bunu yaparsanız tapunuzu elinizden alırlar!

Gayrimenkul sahipleri ile alakalı olarak çok önemli bir uyarı yapıldı. Özellikle tapu devri sırasında yapılan işlemlerde sık sık yapılan bir hata tapu sahipleri için çok büyük bir zarara neden olabiliyor.
Evi, arsası olanlar dikkat! Bunu yaparsanız tapunuzu elinizden alırlar!

Gayrimenkul sahipleri tapularını ellerine aldıklarında kendilerini güvenceye aldıklarını düşünüyorlar. Esasında konunun ayrıntılarına bakıldığında hiç de öyle olmadığı görülüyor. Tapu işlemi yapılırken rayiç bedel meselesine önem vermeyen, daha düşük vergi ve masraf ödemek isteyenler kendilerini çok büyük risk altına atıyorlar. Hatta zaman zaman tapu devri yapılmış olasa bile tapu ellerinden alınabiliyor.

RAYİÇ BEDELİ DOĞRU BİLDİRİN!

Bir gayrimenkulün devri yapılacağı zaman alıcı ve satıcı tarafından tapu müdürlüklerinde satış bedeli düşük gösteriliyor. Bu şekilde vergi ve masrafları daha az ödüyorlar. Ancak bunu yapanlar kendilerini çok büyük bir risk içerisinde bırakıyorlar. Tapu ile alakalı olarak bir aksilik yaşanması durumunda işlemlerde gayrimenkulün gerçek satış bedeli değil tapudaki satış bedeli dikkate alınıyor. Olan ise o gayrimenkulü satın alan vatandaşa oluyor.

SATICININ BORCU YÜZÜNDEN TAPU TESCİLİ İPTAL EDİLEBİLİR

Gayrimenkulü satacak olan kişinin oldukça yüklü miktarlarda borcu olabilir. Bu borçlular yapılan satışın mal kaçırma amacıyla yapıldığını bildirerek satışın iptalini talep edebilirler. Buna delil olarak ise gayrimenkulün gerçek değerinin değil de düşük bir değer gösterilerek satış yapılması olarak göstermektedirler. Gayrimenkulü satın alan kişi gerçek satış bedelini ispat edemezse satış iptal edilir ve gayrimenkul alacaklı kişiye devredilir.

SATICININ VERGİ BORCU SATIŞI İPTAL EDEBİLİR

gayrimenkulü satan kişinin vergi borcu varsa o da büyük bir tehlike ifade etmektedir. Tapu devri yapıldıktan sonra 5 yıl içerisinde şikayetçi olunarak vergi borcundan dolayı mal kaçırıldığı iddia edilebilir. Tapunun tescilinin iptali için mahkeme süreci başlarken yine alıcı gayrimenkulün gerçek değerini ispat etmek sıkıntısı ile karşı karşıya kalır ve gayrimenkulüne el konulabilir.

HİSSELİ TAPU ALIMINDA ZARAR BÜYÜK OLUYOR

Hisseli bir tapuya sahip gayrimenkulden bir hisse payı alınacaksa tapu işleminde gerçek değerin bildirilmesi kesinlikle şarttır. Çünkü hisseli tapularda diğer hissedarların önalım hakları vardır. Bu hak gerekçe gösterilerek tapunun iptali istenebilmektedir ve yasal olarak da haktır. Bu durumda hissedarlar tapuda yazılı olan satış bedelini ödeyerek tapuyu kendi isimlerine tescil ederler. Gerçek satış bedeli ile tapuda gösterilen bedel arasındaki fark ise alıcı ile satıcı arasında çok uzun bir hukuki süreçte belki geri alınabilir.