Evi işyeri olan kirada oturan herkesi ilgilendiriyor Resmi Gazete'de yayımlandı o ücrete rekor zam yapıldı!

25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. DASK teminat bedeli ve prim tutarları yükseltildi. İşte yeni rakamlar...

Evi işyeri olan herkesi ilgilendiriyor Resmi Gazete'de yayımlandı o ücrete rekor zam yapıldı!

 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğ kapsamında yükselen konut fiyatları nedeniyle gündeme gelen DASK tutarları için düzenlemeye gidildi. 

Yayımlanan yeni tebliğ kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği kapsamında uygulanan rakamlarda değişikliği gidildi ve rekor artış yapıldı. Yükselen ev fiyatları nedeniyle olası bir afette vatandaşların DASK poliçesinden alacakları tazminat miktarı son derece düşük seviyede kalmıştı. Rakamın yetersiz kalması nedeniyle düzenleme beklentisi oluşmuştu. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMAT TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1- 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir.

“Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükârda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 280 TL, 240 TL, 180 TL, 140 TL, 110 TL, 90 TL ve 80 TL’den az olamaz.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan “320” ibaresi “640” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Evi işyeri olan kirada oturan herkesi ilgilendiriyor Resmi Gazete'de yayımlandı o ücrete rekor zam yapıldı!

MADDE 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yeni tebliğ kapsamında betonarme ev için sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 3 bin 16 TL olarak belirlenirken diğer kategoride yer alan metrekare fiyatı ise 2 bin 80 TL olarak duyuruldu. 

SONRAKİ HABER