Faizsiz Ev ve Araba Alacaklar Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Tüm Esaslar

Faizsiz ev ve araba satışı yapan ve yapacak olan şirketlere ilişkin esaslar yürürlüğe girdi.

Faizsiz Ev ve Araba Alacaklar Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Tüm Esaslar
Faizsiz ev ve araba satışı yapan ve yapacak olan şirketlere ilişkin esaslar yürürlüğe girdi. 7 Mart tarihli ve 31414 sayılı Resmi Gazete'de "7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlandı. Söz konusu kanun kapsamında bu alanda faaliyet gösterecek olan firmaların yeni dönem zorunlulukları netlik kazandı.

FAİZSİZ EV VE ARABA ALACAKLAR SİZİ İLGİLENDİRİYOR

Son dönemlerde vatandaşların ilgilerinin faizsiz ev ve araba alımlarına yönelmesinin ardından çok sayıda şirket bu alanda faaliyete geçmişti. Bu şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi için bundan sonraki dönemde sağlamaları gereken tüm koşullar ve diğer esasalar belirlendi. 7 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında şirketlere yasal statü sağlandı.

Düzenlemeler ile şirketlerin sermaye gereklilikleri, yeterlilikleri kayıt altına alındı. TBMM Genel Kurulunda geçmiş günlerde kabul edilen düzenlemenin Resmi Gazete'de netlik kazanmasıyla birlikte ilgili firmalara güvenli bir şekilde kullanabilecekler. Firmalardan ev, otomobil almak isteyenler dilediği zaman sistem içerisinden çıkabilecekler. İşte yeni gün itibariyle ilan edilen "7292 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Resmi Gazete'de Yer Alan Kararın Tasarruf Sözleşmesinde Yer Alan Esaslar

MADDE 39/A-

(1) Tasarruf finansman sözleşmesi, belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşmedir.

(2) Tasarruf finansman sözleşmesi, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın Kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenir.

(3) Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tasarruf finansman sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin söz konusu cayma hakkını kullanması hâlinde şirket, organizasyon ücreti dâhil, müşteriden aldığı tutarın tamamını cayma kararının bildirilmesinden itibaren on dört gün içinde iade etmekle yükümlüdür.

(4) Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahiptir. Şirket, müşterinin sözleşmede fesih hakkını kullanması hâlinde organizasyon ücreti bedeli dışında kalan toplam birikim tutarını, Kurulca belirlenecek süre içerisinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür. Müşterinin talebi ile tahsisat ileriki bir tarihe ertelenebilir, erteleme hâlinde müşterinin sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalır. Tasarruf finansman sözleşmeleri, müşterinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumu haricinde, şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilemez.

(5) Tasarruf finansman sözleşmelerinde asgari olarak tutarlara, vadeye, organizasyon ücretine, gelir, maliyet ve masraflara, konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimine yönelik tasarruf etme ve finansman kullandırma dönem ve koşullarına, iade süre ve şartlarına, temerrüde, cayma hakkının kullanımına, sözleşmenin sona ermesine, feshine, mirasçılara intikaline, üçüncü taraflara devrine, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer alır. Şirketler tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında taahhüt ettikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Sözleşme kapsamında müşterinin bilgilendirilmesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

Resmi Gazete Kararının Tam Metni

MÜŞTERİLERE ÖZEL HAKLAR

Resmi Gazete'de yer alan karar kapsamında müşterilere çok önemli haklar sunulmuş oldu. Müşteriler sözleşme sonrasındaki 14 gün boyunca herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeyi iptal edebillecekler. Bu durumlarda katılım bedeli de dahil olmak üzere tüm tasarruf geri ödenecek. Bunun dışında müşteriler tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacak. Böyle bir durum olması durumunda ise katılım bedeli şirkette kalacak diğer tasarruf ödemeleri müşteriye iade edilecek.
Yorumlar (0)