Gayrimenkul Alım Satımlarında Ödenen Vergi Sistemine 2021'de Yeni Model

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre gayrimenkul alım satımlarına yeni vergilendirme modeli üzerinde çalışmalar yürütülecek. Vergi ödemelerinde halen uygulamada olan alım satım değerinin belirlenmesi ve gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergilere dair yeni çalışmalar yürütülecek.

Gayrimenkul Alım Satımlarında Ödenen Vergi Sistemine 2021'de Yeni Model

Resmi Gazete'de yer alan 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında salgın döneminde uygulanan maliye politikası, 2021 yılında da ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılacak. Bu kapsamda ilk hedef yapılan harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumları raporlanacak. Harcamalar takip edilecek. 

GAYRİMENKUL VERGİLERİ 2021'DE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

2021 ekonomik hedeflerinde kamu yatırım harcalamalarında tasarruf sağlanacak. Bu kapsamda kamu ihelelerinin süreçleri iyileştirilecek, rekabet oranı yükseltilecek. Bunun dışında vergi teşvikleri yeniden belirlenecek. Vergi teşvikleri sağlanırken iktisadi ve sosyal etkileri incelenecek, vergi harcamaları etkin olmayalar kaldırılacak. Özetle teşviklerin vergilerin etkileri belirlenecek. Ayrıca vergi adaleti sağlanması gelir oranının artırılması için sistemde yenilemeler yapılacak. 

Gayrimenkul Vergileri

Önümüzdeki sene için ayrıca gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler yeniden ele alınacak. Kişilerin kendilerine ait gayrimenkulleri üzerinden alınan vergiler kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi için kullanılacak. Vergi düzenlemesinde gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için mevzuat taramaları yapılacak. 

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. Sistemin en etkili getirilebilmesi ve altyapının oluşması için ilgili bakanlıklar çalışmaları yürütecekler.

Emlak365.com