Gayrimenkul mirası üvey çocuğa nasıl kalır?

gayrimenkullerin miras yoluyla el değiştirmesi çoğu zaman tartışmalı olmaktadır. peki üvey çocuk için mirastan pay verilmek istenirse bu nasıl yapılabilir? Kişinin gayrimenkul varlığı üvey çocuğa nasıl miras olacak kalabilir?

Gayrimenkul mirası üvey çocuğa nasıl kalır?

Türkiye'de gayrimenkul miras paylaşımları daima büyük sorunları beraberinde getirmektedir. Aile içerisinde büyük tartışmalara neden olan ve cinayete kadar varabilen meseleler olabilmektedir. Gayrimenkullerin miras yoluyla el değiştirme kanuni çerçevede mümkün olabilmektedir. Taraflar bu haklarını bilirlerse miras paylaşımlarında yaşanan sorunların en azından bir kısmı ortadan kalkabilir. Peki gayrimenkul mirası için üvey çocuk nasıl mirasçı olabilir? 

ÜVEY ÇOCUK YASAL MİRASÇI MIDIR?

Üvey çocukların yasal bir mirasçılık durumları yoktur. Çünkü miras soy bağı ile bağlı bir kavramdır. Kişinin mirasçıları kendisinin öz çocuklarıdır. Soy bağı kurulmamış olan üvey çocuklar ise doğal bir mirasçı değildirler. Ancak yine de üvey çocuklar için miras yolu tamamen kapalı değildir. Bazı durumlarda üvey çocuklar da doğrudan veya dolaylı olarak mirasçı olabilmektedirler.

ÜVEY ÇOCUK NASIL MİRASÇI OLUR?

Üvey çocukların mirasçılık durumları doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal bir mirasçılık durumu olacaksa herhangi bir koşulla üvey çocuğa doğrudan miras kalmaz. Ancak dolaylı olarak miras kalma durumu olabilir. Annesi öz babası ise üvey alan bir çocuk babanın ölmesi durumunda mirastan hak sahibi olamıyor. Ancak babanın tüm mal varlığının dörtte biri anneye miras olarak kalmaktadır. İleride anne vefat ettiğinde bu miras babanın öz çocukları annenin öz çocuğu değillerse ilk başta miras alamayan üvey çocuğa kalacaktır. Bu da dolaylı olarak babadan miras sevki olarak değerlendirilir.

Üvey çocuğun mirasçı olabilmesinin bir yolu daha vardır. Bu direkt olarak mirasçılık olabilmektedir. Baba vefat etmeden bir vasiyetname ile üvey çocuğu mirasçı yapabilir. Bu şekilde üvey çocuk da gayrimenkul maş paylaşımına dahil olabilir. Ancak yine de burada çok önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Üvey çocuğa düşecek miras payı öz çocukların saklı paylarından hak alması şeklinde olursa bu vasiyetname geçerli olmayacaktır. Direkt olarak gayrimenkul bağışlanması durumunda yine saklı paylara müdahale edilmemiş olması gerekiyor. Çocukların babalarının mal varlıklarında yüzde 50 oranında saklı payları bulunmaktadır.