Güzelçamlı Yat Limanı İçin ÇED Raporu Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aydın Kuşadası Güzelçamlı Yat Limanı, feribot yanaşma yerleri, balıkçı barınakları kapasite artırım projesi ÇED raporu açıklandı! Güzelçamlı Yat Limanı projesi için önemli bir adım daha geride kaldı.

Güzelçamlı Yat Limanı İçin ÇED Raporu Yayımlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aydın Kuşadası Güzelçamlı Yat Limanı, feribot yanaşma yerleri, balıkçı barınakları kapasite artırım projesi ÇED raporu açıklandı!

Güzelçamlı Yat Limanı projesi için önemli bir adım daha geride kaldı. Projenin yapılmasının önündeki en büyük engel olarak görülen ÇED raporu açıklandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Aydın Kuşadası Güzelçamlı Yat Limanı, Feribot Yanaşma Yerleri Yapımı ile Balıkçı Barınağı Kapasite Artırımı Projesi ÇED raporu için olumlu karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Aydın İli Kuşadası İlçesi ÇED Raporu AYDIN ili KUSADASI, ilcesi AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, GÜZELÇAMLI MAHALLESİ mevkiindeki T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından yapılması planlanan GÜZELÇAMLI YAT LİMANI, FERİBOT YANAŞMA YERLERİ YAPIMI İLE BALIKÇI BARINAĞI KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ ÇED RAPORU projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; AYDIN Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir.Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.Emlak365.com


Yorumlar (0)