Hangi Binalar Depreme Dayanıklı, Yıkılmaz, Hangileri Riskli Kabul Edilir, Kentsel Dönüşüme Girer?

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından gözler bir kere daha Türkiye'de ki yapı stokuna çevrilmişti.

Hangi Binalar Depreme Dayanıklı, Yıkılmaz, Hangileri Riskli Kabul Edilir, Kentsel Dönüşüme Girer?

İzmir'de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremin ardından gözler bir kere daha Türkiye'de ki yapı stokuna çevrilmişti. Özellikle de büyük bir depremin vurma riskinin yüksek olduğu İstanbul'da riskli yapı stoku bir kere daha tartışmalara neden olurken vatandaşta oturduğu evin güvenirliğini sorgulamaya başladı. Peki, 1999 öncesinden yapılan tüm eski binalar riskli mi, hangi binalar depremde yıkılır, hangi binalar depremde yıkılmaz, hangi binalar riskli, kentsel dönüşüm başvurusu nereden, nasıl yapılır?

İzmir'de yıkılan 17 binanın enkazı altında 115 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bir kere daha insanların acı deprem gerçeği ile yüzleşmesine neden olurken vatandaş oturduğu evin güvenirliğini sorgulamay başladı. DEPREMDE HANGİ BİNALAR YIKILIR, HANGİ BİNALAR YIKILMAZ, HANGİLERİ RİSKLİ?1999 yılından önce yapılan tüm binalar riskli yapı bina olarak kabul edilmekte olup bunun nedeni deprem yönetmeliği öncesi yapılmış ve denetimden geçmemiş olmalarıdır. Ancak bu binaların tümüne güvensiz ve yıkılacak bina gözü ile bakılması mümkün değildir. Bu binalarda temelde zayıflama, kolonlarda aşınma, duvarlarda çatlak gibi sorunlar varsa, ya da temelin su alması gibi sorunlar yaşanıyorsa mutlaka riskli yapı sorgulama denetimi yapılması önerilmektedir. 2000 özellikle de 2010 yılından sonra yapılan binalarda çok daha ağır  deprem önlemlerinin alınması ve denetimlerin arttırılması nedeni ile depreme dayanıklılık oranı daha yüksektir ve daha güvenilir bulunmaktadır. 20 yaşından daha büyük binalar kentsel dönüşüm kapsamına girerken yaşına bakılmaksızın depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binalarda kentsel dönüşüme alınmaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?Taşınmaz sahiplerinden sadece birinin bile kentsel dönüşüm başvurusu yapması yeterli olup başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il, ilçe müdürlükleri tarafından kabul edilmektedir. KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?1. Başvuru yapılacak olan taşınmaza ait Tapu Fotokopisi

2. Başvuru sahibine ati Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat

4. Belediyeden Alınmış Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına dair resmi yazı

5. Belediyeden UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )

6.Başkası adına başvuru yapılacaksa vekaletname 

7. Şirket adına yapılan başvurularda Şirket İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı FotokopisiEmlak365.com


Yorumlar (0)