Her İsteyen Müteahhit Olamayacak! Müteahhit Yetki Belgesine Sıkı Kurallar Geliyor

AK Parti tarafından hazırlanan ve Ekim ayında TBMM2ye sunulan bir düzenleme ile müteahhit olmak isteyenlere sıkı kurallar geliyor.

Her İsteyen Müteahhit Olamayacak! Müteahhit Yetki Belgesine Sıkı Kurallar Geliyor

AK Parti tarafından hazırlanan ve Ekim ayında TBMM2ye sunulan bir düzenleme ile müteahhit olmak isteyenlere sıkı kurallar geliyor. Müteahhitlik Yetki Belgesi alımlarına getirilecek düzenlemelerle tüm şartlar yeniden düzenlenecek. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müteahhitlik alanına yönelik düzenlemeleri.

Önce Elazığ ardından İzmir depremleri ile birlikte yeniden gündeme gelene müteahhit yeterlilikleri AK Parti'nin gündemine yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhit olmak isteyenlerden talep ettiğüi koşullarda düzenlemeye gitmeyi planlıyor. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Ekim ayında TBMM'ye sunulan "Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi" raporunda yer alan bu düzenlemelere dair ayrınıtlar ise şu şekilde;ÇEVRE BAKANLIĞI MÜTEAHHİT YETKİ BELGELERİNE EL ATIYORÇevre Bakanlığı tarafından ele alınan rapora göre müteahhit yeterlilikleri iki başlıkta ele alınacak. Birinci başlık müteahhti yeterliliklerinin finans boyutunda olacak. İkinci başlık ise mesleki ve teknik adımlarda olacak. Bakanlığın raporuna göre ilk başlık olan finansal yeterlilik ise üç ana kısımda incelecek. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı. Meslek ve teknik başlığı ise raporda iki ayrı kanal üzerinden incelencek. Birincisi iş deneyimi olurken ikincisi teknik iş gücü olacak.Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halen uygulamada olan düzenlemeye göre; 9 ayrı sınıflandırma, Ekim 2020 döneminde sunulan yönetmelik değişikliğiyle 15 çıkarılacak. 2012'den 2019'a Kadar Yeterlilik Aranmadı2012'den 2019'a kadar sistemde 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020'ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu.Yeni sisteme göre ise yeni iş hayatına başlayan bir müteahhit H grubunda olacak. Bu sınıftsa olan müteahhitler 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. H grubunda yer alan müteahhitler başarılı işler yapmaları durumunda bir diğer sınıfa geçecek. Bu düzenlemlerin yanında H grubunda bulunan müetahhitler dışında ki diğer müteahhitlerden banka referansı istenecek.İFLAS EDENE YETKİ BELGESİ NUMARASI TAHSİS EDİLMEYECEKÇevre Bakanlığı'nın düzenlemelerinden biri de iflas eden müteahhitler için olacak. Müteahhitlerin sicilleri tutulacak. İflas edenlere yetki belge numarası tahsis edilmeyecek. Ayrıca son 3 yıl içerisinde müteahhtilerin hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları bu durumlara teşebbüs etmeleri durumunda da belge alamacaklar. Bakanlık imar mevzuatına aykırı imalatları süresinde düzeltmeyenler 1 yıl, aykırılık can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa 5 yıl, vergi ve sigorta borcu olup da yapı sahiplerince iskan alınırsa 1 yıl iş yapma belgesi verilmesini de engelleyecek. Emlak365.com


Yorumlar (0)