Her kiracı ödüyor! Yargıtay’dan emsal karar çıktı!

Ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği ve aldıkları depozito ile alakalı olarak Yargıtay emsal bir karar verdi. Ev sahiplerinin yapacakları depozito iadelerine dair herkesi ilgilendiren bir karar alındı.

Her kiracı ödüyor! Yargıtay’dan emsal karar çıktı!

Ev sahipleri ile kiracılar kira sözleşmesi yapıldığı sırada depozito konusunda da anlaşma sağlıyorlar. Uzun yıllardır bu ödenen depozitoların iadesi konusunda bir karmaşa yaşanıyordu. Bazı ev sahipleri euro veya dolar ile depozito talep edip kiracıdan bu şekilde ödeme alıyorlar. Ancak iade yaparken ise kiracıya Türk lirası üzerinden depozito iadesi gerçekleştiriyor ve kiracının burada kur zararı oluşuyordu. Yaşanan bu soruna Yargıtay emsal bir karar vererek çözüm getirdi.

KİRACI MAHKEMEYE BAŞVURDU

İstanbul’da bir kiracı ev sahibine Euro üzerinden depozito ödedi ve evden çıkınca da parasının iade edilmesini talep etti. Ev sahibi depozitoyu ödememekte ısrar edince kiracı ev sahibi aleyhinde icra takibi başlattı. Ev sahibi ise icra takibinin haksız olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İcra durdurulurken kiracı da Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak kiralanan evi tahliye ettiğini, herhangi bir borcunun kalmadığını, depozito bedelinin ev sahibi tarafından iade edilmediğini, bunun için başlatılan icra işlemine ev sahibinin haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürdü. Kiracı mahkemeden ev sahibinin icra takibine yaptığı itirazın iptal edilmesini ve kendisine icra inkar tazminatı ödenmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

EV SAHİBİ MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Ev sahibi ise kiracısının kendisini şikayet etmesi ile başlayan davada kendisini savundu. Kiracının kira sözleşmesinin süresi dolmadan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini ve kiralanan evin benzer koşullarda kiralanabilmesi için makul bir süre için kira sözleşmesinden doğan borcun devam edeceğini ileri süren ev sahibi davanın reddedilmesini istedi.

MAHKEME KARAR VERDİ!

Mahkeme aldığı karar ile kiracının taleplerinin kısmen kabulüne karar verdi. Bu doğrultuda 2.480 TL tutarındaki kiracının depozitosu olan asıl alacak için icra takibinin devamına ve karşı davanın da kısmen kabulü ile kiracının ev sahibine 6 Bin TL erken tahliye tazminatını 10 Nisan 2018 tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek ödemesine karar verildi.

ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ!

Mahkemeden çıkan karara Adalet Bakanlığı kamu yararına itiraz ederek kararın bozulmasını talep etti. Bakanlık kiracının euro ile depozito ödediğini ama mahkemenin Türk lirası cinsinden hükümde bulunduğuna dikkat çekti. Yapılan yargılama sonucunda 2.480 TL’nin ne şekilde tespit edildiğinin gerekçede yer almaması da itiraz nedeni oldu. Adalet Bakanlığı mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını talep etti.

YARGITAY KARARI BOZDU!

Adalet Bakanlığı’nın itirazının ardından dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önüne gitti. Yapılan yeni yargılamada kiracının depozito alacağını euro cinsinden icra takibine konut ettiği, sadece harca esas değerin belirlenebilmesi için takip tarihinde dosyada 4.680 TL olarak belirttiği tespit edildi. Alınan kararda kiracının euro cinsinden olan alacağının Türk lirasına dönüştürülüp mahkemede karara bağlanması usule ve yasaya aykırı bulundu. Yerel mahkemede çıkan 2.480 TL rakamının sonucun anasıl ulaşıldığının gerekçesinin kararda yer almaması da hukuka aykırı olarak değerlendirildi. Yargıtay bu şekilde mahkeme kararını bozdu ve kiracıların euro veya dolar şeklinde ödedikleri depozitonun aynı para birimi üzerinden ev sahiplerinin iade etmesine ilişkin emsal karar verildi.

SONRAKİ HABER