Hisseli araziye ev yapılır mı, hissedarlardan izin almak şart mı?

Hisseli arazilere ev yapımı en çok merak edilen imar konuları arasında yer almaktadır. Hisseli bir araziye sahip birisi diğer ortakların onayı olmadan ev yaptırabilir mi?
Hisseli araziye ev yapılır mı, hissedarlardan izin almak şart mı?

Hisseli araziler genellikle üzerinde sorun yaşanan gayrimenkuller arasında yer almaktadır. Bundan dolayı da bu konuda çokça merak edilen husus bulunmaktadır. Bu arazilerin paylaşımı ayrı bir sorun olurken hissedarların paylaşım yapılmadan kullanımları da beraberinde yeni problemleri getirebilmektedir. Özellikle de bir hissedarın arazi üzerinde ev yaptırmak istemesi durumunda sorun içinden çıkılamayacak hale bile ulaşabilir. 

HİSSELİ ARAZİYE EV YAPTIRMA SORUNU!

Hisseli bir araziye ev yaptırmakta sorun çıkmaması için öncelikle tüm hissedarların ortak kararı ile hareket etmek gerekiyor. Ancak bu ortak hareket etme kararı sözlü olarak alınmamalıdır. Mümkünse yazıya dökülmeli hatta noter huzurunda sözleşme yapılması gerekmektedir. Bu anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise hisseli arazilerde sorunlar silsilesi yaşanacaktır. 

Hisseli arazilerde iki türlü mülkiyet şekli bulunmaktadır. Elbirliği mülkiyetine sahip bir hisseli arazide ortaklardan birisi kendi kararına göre hareket edemez. Bu mülkiyette hissedarların payları ayrılmamış ve her hissedar arazinin her köşesinde pay sahibi olabilir. paylı mülkiyetlerde ise hisseli arazilerin hissedarlarının ne kadar pay hakkına sahip oldukları belirlenmiş olur. Bu durumda bir hissedar payına düşen alanda ev yaptırma imkanına sahip olabilir. Lakin yine de ortakların onayı gerekmektedir. 

Hisseli arazilerde yapılan evler öncelikle imara uygun olmalıdır. İmar izni olmayan bir arazi üzerinde ev yaptırmak yasalara aykırıdır. Bir arazi üzerinden tek bir ev yaptırma izni varsa ve o hakkı da bir hissedar kullanmak isterse orada da yasal engeller karşısına çıkacaktır. Bu evi yaptırsa dahi o eve tek başına sahip olamayacaktır. En azından iskan alamayacak ve evde diğer ortakların da payı olacaktır.