Hisseli gayrimenkulde şufa hakkı nedir, nasıl kullanılır?

Gayrimenkullerde şufa hakkı oldukça önemli neticeler doğurabilmektedir. Peki şufa hakkı nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Şufa hakkı genellikle hisseli arazilerde farklı uygulamalara neden olabilmektedir. Hisseli arazilerde şufa hakkı ile alakalı bilinmesi gerekenler...

Hisseli gayrimenkulde şufa hakkı nedir, nasıl kullanılır?

Gayrimenkullerde şufa hakkı ile alakalı detaylı bilgiler araştırma konusu ediliyor. Bu hakkın tesis edilmesi gayrimenkulün el değiştirmesinde belirleyici olabiliyor. Şufa hakkı birisine verilmişse bu hakkında kullanılması durumunda gayrimenkul satışları dahi iptal edilebiliyor. Peki şufa hakkı ne anlama gelmektedir?

ŞUFA HAKKI NEDİR?

Şufa hakkı ile alakalı olarak en kapsayıcı açıklama önalım hakkı olmaktadır. Bir gayrimenkulün satışında bazı kişilere önalım hakkı verilebilmektedir. Önalım hakkı verilen kişi o gayrimenkulü satın almak için öncelik hakkına sahip olur. 3. kişiler gayrimenkulü satın almadan önce teklif şufa hakkı sahiplerine yapılır. Bu hakkın sahibinden habersiz şekilde yapılan satışlar için tapu tescili iptali sağlanabilmektedir. Şufa hakkı sözleşme kurulması yoluyla verilebilir ve bu şekilde yapılan sözleşmelerde şufa hakkı süresi en fazla 10 yıl olabilmektedir. 

HİSSELİ GAYRİMENKULDE ŞUFA HAKKI UYGULAMASI!

Şufa hakkı hisseli gayrimenkullerde çok farklı bir uygulamayı da beraberinde getirmektedir. Bir gayrimenkulde bir hisse payı satılacaksa bu satış teklifi ilk olarak diğer hissedarlara yapılmalıdır. Hissedarlar satın alma teklifini reddederlerse o zaman o hisse payı 3. kişilere satılabilir. Ancak bunun tam tersinin olması durumunda yani hissedarlardan habersiz hisse payı satışı yapılırsa o zaman hisse payını satın alanlar için büyük risk doğmaktadır.

Üstelik bu hisse payı için tapuda bildirilen satış bedeli de düşük gösterilmişse mahkeme kararı ile tapu tescili iptal edilir ve hissedarlar hisse payını satın alan kişiye tapuda belirtilen bedel kadar ödeme yaparak satın alırlar. Örneğin bir arazinin hissesini vatandaşın birisi 1 Milyon TL ödeyerek satın almış olabilir ama bu satışın bedeli tapuda 300 Bin TL olarak gösterilmiştir. Bu satış işlemi şufa hakkı gerekçesiyle  iptal edilip 1 Milyon TL yerine 300 Bin TL ödenerek hisse payı satın alınabilir. Yani gayrimenkul hissesini satın alan kişi hem gayrimenkulünden hem de parasından olmaktadır. 

Öte yandan şufa hakkı hisseli gayrimenkullerde hissedarlara verilen doğal bir haktır ve sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Lakin icradan yapılan hisse payı satışlarında şufa hakkı uygulanamamaktadır.