Hisseli tapularda aynen taksim nedir, nasıl yapılır?

Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerin paylaştırılması farklı yollarla olabilir. Bu yollardan birisi de aynen taksim olarak bilinmektedir. Aynen taksim nedir ve nasıl yapılır?
Hisseli tapularda aynen taksim nedir, nasıl yapılır?

Gayrimenkuller iki türlü mülkiyet ile sahip olunabilir. Bir gayrimenkulde tek kişinin mülkiyet hakkı bulunuyorsa bu müstakil tapu olmaktadır. Ancak birden fazla kişinin mülkiyet hakkının olduğu gayrimenkuller de müşterek tapu olarak oluşturulmaktadır. Bir tapunun müşterek olması beraberinde farklı sorunları da getirmektedir. Akla gelen ilk yol ise hisseli tapuların paylaştırılması oluyor. Bu paylaştırma yollarından birisi de aynen taksim olarak bilinmektedir.

AYNEN TAKSİM UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Hisseli bir tapuya sahip olan hissedarlar mahkemeye gidip dava açarak gayrimenkulün paylaştırılmasını talep edebilirler. Gayrimenkulün aynen taksim edilmesini talep ederek aynen taksim işlemi başlatılmaktadır. Aynen taksim işlemi tamamen kanuni hükümlere göre yapılmaktadır. Ortak mülkiyetin olduğu gayrimenkullerde bu şekilde ortaklık sonlandırılmaktadır. Hissedarlar ise kendilerine düşen payı almaktadırlar. Ancak bu payın nasıl alınacağına mahkeme karar vermektedir.

Ortak mülkiyete sahip olan bir gayrimenkul için mahkemeye başvurulup aynen taksim talep edildiğinde mahkeme ilk önce malın aynen bölünerek paylaştırılması yolunu deneyecektir. Bölünen parçaların eşit olmaması durumunda ise eksik değerli payı alan hissedara diğer hissedarların para ödemesi yapmalarına da karar verilebilir.

Bir gayrimenkul her zaman bölünme imkanına sahip olmayabilir. Örneğin bir konutu bölmenin imkanı yoktur. Aynı şekilde belirli büyüklüğün altında olan tarım arazileri de bölünemez. Bu durum mahkeme aynen taksimi farklı şekilde uygulama hakkına sahiptir. Mahkemenin uygun görmesi halinde gayrimenkulün satışı icra kanalı üzerinden yapılarak elde edilen gelir hissedarlar arasında paylaştırılır. Bu paylaştırmada hisse payları dikkate alınır. Ödeme her hissedara ayrı ayrı yapılır. Buna karar verecek olan mahkeme heyetidir.