Hisseli tapusu olanlar dikkat! Bunu yaparsanız tapunuz elden gider!

Hisseli tapular sık sık sorun olabilmektedir. Ortakların anlaşamaması durumunda iş içinden çıkılamaz hale gelebiliyor. Bazı durumlarda ise hisse sahipleri tapularından bile olabiliyorlar.
Hisseli tapusu olanlar dikkat! Bunu yaparsanız tapunuz elden gider!

Hisseli tapular ile alakalı olarak sıklıkla araştırmalar yapılıyor. Hisseli tapu sahipleri haklarını ve sorumluluklarını tam olarak bilmedikleri için çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bazı durumlarda ise mahkeme kararı ile hisseler elden çıkıyor. Bu da başlı başına büyük bir zarar meydana getiriyor.

HİSSELİ TAPUSU OLANLAR DİKKAT ETMELİ!

Hisseli tapu sahipleri bir gayrimenkulün mülkiyetinde hak sahibidirler. Ancak bu hak sahipliği aynı zamanda sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Örneğin bir gayrimenkulün ödenmesi gereken emlak vergisinde hisse payları oranında ortaklar sorumludurlar. Hisse sahibi emlak vergisini ödemez ve emlak vergisi borcunu diğer hissedarlara yüklerseler bir haksızlık ortaya çıkıyor. Bu haksızlık diğer hissedarlar tarafından mahkemeye taşınabilir.

Hissedarlar bir hissedarın emlak vergisi yükümlülüğünü yerine getirmediği için şikayetçi olmaları durumunda mahkeme o hisse sahibinin ortaklıktan çıkarılmasına karar verebilir. Bu durumda mahkeme önce gayrimenkulü ortaklar arasında paylaştırmayı deneyecektir. Lakin bazı gayrimenkullerin paylaştırılması mümkün değildir. Örneğin bir konutun ortaklar arasında paylaştırılması imkansızdır. Aynı şekilde tarım arazileri de belirli bir büyüklüğün altındaysa paylaştırılamamaktadır. Bu durumda mahkeme ikinci seçeneği devreye alacaktır.

MAHKEME ORTAKLIĞI SONA ERDİRİR!

Sorun yaratan hisse sahibinin hissesi için mahkeme tarafından bir değer belirlenir. Diğer hisse sahipleri bu değeri yatırmaları halinde o hissenin sahibi olurlar ve sorun çıkaran hisse sahibi ortaklıktan çıkarılır. Diğer ortakların mahkemeye yatırmış oldukları para ise ortaklıktan çıkarılan hissedara verilir ve tapusu iptal edilerek mevcut ortaklık için yeni pay dağılımı yapılır.