İfraz Nedir, Tevhid Nedir, Nasıl Yapılır?

Tapu sahibi olan kişiler tarafından en sık yapılan işlemlerden ikisi ifraz ve tevhid olarak öne çıkmaktadır. Sözcük anlamlarına göre bakıldığında birbirinin tam tersi iki işlem olan ifraz ve tevhid işlemlerinin birinde ayırma, diğerinde ise birleştirme yapılmaktadır. Peki, ifraz nedir, tevhid nedir ve bu iki işlem nasıl yapılır?
İfraz Nedir, Tevhid Nedir, Nasıl Yapılır?

Tapu sahibi olan kişiler tarafından en sık yapılan işlemlerden ikisi ifraz ve tevhid olarak öne çıkmaktadır. Sözcük anlamlarına göre bakıldığında birbirinin tam tersi iki işlem olan ifraz ve tevhid işlemlerinin birinde ayırma, diğerinde ise birleştirme yapılmaktadır. Peki, ifraz nedir, tevhid nedir ve bu iki işlem nasıl yapılır?

Sözcük anlamı olarak ifraz ayırma anlamına gelmekte olup, tapuda ifraz işlemi ise tapu kütük kayıtlarında tek bir taşınmaz olarak kaydedilen gayrimenkulün yapılan talep sonucunda parsellere bölünerek tapu kütüğüne bu şekilde yeniden kaydedilmesi işlemine verilen isimdir.

İfraz yapılırken parselasyon yöntemi ile tek bir parsel birden fazla çok sayıda parsele bölünebilmektedir. Ayrılan parseller birbirine eşit miktarlarda olabileceği gibi farklı büyüklüklerde de olabilir.

İfraz Nasıl Yapılır?

İfraz işlemini gerçekleştirmek isteyen kişiler ilk olarak kendilerine en yakın Harita Mühendislik firması ile anlaşmalıdır. Firma ile anlaşma sağlandıktan sonra ifraz işlemi yapılacak olan taşınmaz üzerindeki tüm hak sahipleri "adımıza ifraz işlemini gerçekleştirmeye yetkilidir" şeklinde noterden vekalet vermelidir.

Bundan sonra harita mühendisi imar planı kurallarına uygun olarak parselasyon haritasını oluşturur ve kamuya terk edilen alanları da imar planının 15. maddesine uygun olarak belirler. Ardından yetkili kuruma bu harita sunulur ve onay alındıktan sonra tapu kütüğü kaydı yapılan yeni haritaya göre belirlenir. İfraz işlemi yapılmasının en önemli nedeni tapu ortaklarının arasında yaşanılan anlaşmazlıklar, taşınmazın değerini arttırmak ve taşınmazın satış süresini kısaltmak olarak öne çıkmaktadır.

Tevhid Nedir?

İfraz işleminin tam tersi olan tevhid ise farklı parsellerin birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Birbirine komşu olan birden fazla parselin birleştirilmesi işlemine denilmektedir. Genelde site gibi büyük alanların inşaatı için ihtiyaç duyulan büyük parsellerin elde edilmesi için yapılmaktadır.

İfraz işleminde olduğu gibi Harita Mühendisliği şirketi ile anlaşma sağlanır ve parsel sahipleri bu şirkete parsellerin birleştirilmesi için vekalet verir. Harita şirketi gerekli işlemleri tamamladıktan sonra onayları alır ve birbirine bitişik olan parseller tapu kütüğünde tek bir kayıt üzerinde toplanır. Genelde büyük inşaat alanlarının elde edilmesi için yapılır. Kaynak: emlak365.com