İmar Barışı Neleri Kapsıyor, Deprem ve Rant Kaygısı Arttı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan imar barışı kamuoyu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu aftan milyonlarca kişinin yararlanacak olması beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. İmar barışından yararlanacak olan kişiler kararı büyük bir mutlulukla karşılarken mimarlar odası, şehir plancıları ve deprem uzmanları ise karara oldukça sert tepki gösterdi.
İmar Barışı Neleri Kapsıyor, Deprem ve Rant Kaygısı Arttı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan imar barışı kamuoyu gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu aftan milyonlarca kişinin yararlanacak olması beraberinde büyük tartışmaları da getirdi. İmar barışından yararlanacak olan kişiler kararı büyük bir mutlulukla karşılarken mimarlar odası, şehir plancıları ve deprem uzmanları ise karara oldukça sert tepki gösterdi.

Verilen karar Türkiye'nin sahip olduğu yüksek deprem riski de göz önüne alınırsa büyük bir deprem faciası yaşanmasına bile neden olabilecek hatalı bir karar olarak değerlediriliyor. Peki, imar barışı neleri kapsıyor, imar barışı ile deprem riski artacak mı ve rant oluşmasının önüne nasıl geçilecek?

İmar Affı / İmar Barışı Nedir?

Kamuoyunda tapu affı olarak anılan söz konusu kanun değişikliği çeşitli nedenlerle kaçak konumda olan yapılara yapı izin belgesi verilerek bu taşınmazların kayıt altına alınmasını sağlayacak bir yasal düzenlemedir. Söz konusu belgeyi alan taşınmaz sahipleri bu belge ile ilgili belediyelere müracaat ederek devamında iskan belgesi alacak ya da taşınmazlarını kentsel dönüşüm sürecine dahil edebilecek.

İmar Barışı Neleri Kapsıyor, Deprem ve Rant Kaygısı Arttı

İmar Barışı Neleri Kapsıyor?

Açıklanan imar barışı detayları incelendiğinde söz konusu barışın 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan tüm kaçak yapıları kapsamaktadır. Yani imar affı başvurusu bu tarihten önce yapılan tüm kaçak yapılar için kabul edilecek. Hazine arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarda yapılan yasal değişiklikten yararlanabilecek. Buna ek olarak İstanbul'da boğaz hattında yer alan kaçak yapılarda yasa kapsamına alındı.

İmar Barışı Neleri Kapsıyor, Deprem ve Rant Kaygısı Arttı

Boğaz Silueti Bozulacak!

Şehir plancıları tarafından yapılan en büyük eleştiri ise imar affı 2018 paketine İstanbul Boğaz Öngörümü bölgesinin de dahil edilmesi oldu. Verilen bu karar ile beraber Boğaz öngörümünde yer alan kaçak yapılar ruhsat alarak yasal bir hale geleceği için dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Boğaz hattı ne yazık ki oldukça kötü bir görüntüye kavuşacak.

Boğaz silueti olumsuz bir şekilde etkilenecek. Yine söz konusu af kaçak yapılar için bir cesaret kaynağı olacak ve "af ümidi" ile beraber kaçak yapılaşma oranı artacak. Uygulamanın en çok tepki çeken yanı ise tamamen yasalara aykırı olan kaçak yapılaşmaya af ile beraber yasallaşma hakkı tanınacak olması. Görünene göre imar affı 2018 yılında en çok tartışılacak konular arasında yer alıyor. Kaynak: emlak365.com