İnşaat Sektörü Yeniden Değerleme Şoku İle Sarsıldı, Maliye Son Noktayı Koydu!

Şirket aktifine kayıtlı arsa hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı inşaat şirketlerini şok eden bir karara imza attı. Şirket aktifine kayıtlı arsa yeniden değerlemeye tabi tutulabilir mi, ne olur?
İnşaat Sektörü Yeniden Değerleme Şoku İle Sarsıldı, Maliye Son Noktayı Koydu!

Yıl sonuna sayılı günler kala şirketlerin yılsonu bilanço hazırlıkları hız kazanırken inşaat sektörü konu hakkında yeni bir karar ile sarsıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Dünya Gazetesi yazarı Abdullah Tolu "Maliye'den inşaat şirketlerine şok" adını verdiği yeni yazısında vergi kamuoyunu yakından ilgilendiren düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu.

2022 senesinde uygulanacak yeni vergi ve harç tutarlarında artışlar yaşandığını belirten Tolu, kar payı stopajının yüzde 15 seviyesinden yüzde 10'a çekilmesi, asgari ücrete yapılan vergi düzenlemesi, dövize endekli mevduat hesabı gibi pek çok yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi nedeni ile gündemin yoğun olduğunu söyledi. Yeni düzenlemelerden biri de inşaat sektörünü yakından ilgilendiriyor.

İNŞAAT ŞİRKETLERİ DİKKAT! MALİYE YENİDEN DEĞERLEME KARARINI AÇIKLADI

Tolu yazısında "Maliye’nin şok eden bu görüşü, inşaat şirketlerinin aktifine kayıtlı arsaların Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlemelerinin yapılıp yapılamayacağı ile ilgili (VUK. Mad. geçici 31, geçici 32, mükerrer 298/Ç). Evet, bu konuda düzenleme yapıldı ancak çıkarılan Tebliğde konu tam olarak açıklığa kavuşturulamadığı için inşaat sektöründe kafalar karışmıştı. Vergi uzmanlarının bir kısmı inşaat şirketlerinin aktifine kayıtlı arsalar için bu düzenlemeden yararlanabileceği, diğer kısmı ise yararlanamayacağı görüşündeydi" diyerek sonucun inşaat şirketlerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Şu anda uygulamada olan 3 ayrı yeniden değerleme düzenlmemesi bulunduğunu belirten Tolu bunları;

Yıl sonuna kadar geçerli olan vergili yeniden değerleme (VUK Geçici Mad. 31/7),

Vergisiz yeniden değerleme (VUK. Mad. mükerrer 298/Ç),

İkinci düzenlemeye bağlı olarak kullanılabilecek olan geçmişe dönük yüzde 2 vergili yeniden değerleme (VUK. Geçici Mad. 32)

İnşaat Sektörü Yeniden Değerleme Şoku İle Sarsıldı, Maliye Son Noktayı Koydu!

TAŞINMAZLARIN YENİDEN DEĞERLEMESİ 2022! HANGİ TAŞINMAZLAR İÇİN YENİDEN DEĞERLEME YAPILABİLİR?

530 No.lu Tebliğ kapsamında Tolu yeniden değerleme yapılabilecek taşınmazları boş arazi ve arsalar ile kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetleri olarak sıralarken Maliye Bakanlığı ile inşaat sektörü arasında konu hakkında geçmiş dönemlerde sık sık sorunlar yaşandığını hatırlattı. İnşaat sektörü temsilcilerinin geçmişte yaşanan sorunlardan dersler çıkardığını belirten Tolu bu nedenle 250- Arsalar ve Araziler hesabı hakkında STK'ların bakanlığa başvuru yaptıklarını ve muallakta kalan konulara açıklık getirilmesini talep ettiklerini aktardı.