İzalei şuyu davasında satış sonrası para paylaşımı nasıl yapılır?

Hisseli gayrimenkullerin hissedarlar arasında paylaştırılamaması durumunda izalei şuyu davaları açılabiliyor. Peki izalei şuyu davası sonrasında gayrimenkul satışından elde edilen gelirin paylaşımı nasıl yapılır?
İzalei şuyu davasında satış sonrası para paylaşımı nasıl yapılır?

Türkiye’de hisseli gayrimenkuller genellikle hissedarlar arasında sorun olabilmektedir. Uzun yıllar boyunca sürebilen bu sorunun kanuni yolla çözümü mümkündür. Bunun için hissedarlardan birisi veya daha fazlası tarafından izalei şuyu davası açılabilir. Bu dava esasında ortaklığın giderilmesi davasıdır. Mahkeme kanalı ile gayrimenkul üzerinde kurulu olan ortaklık sona erdirilerek tarafların hakları teslim edilir.

İZALEİ ŞUYU DAVASINDA SÜREÇ NASIL İŞLER!

İzalei şuyu davalarında mahkemede önce hissedarlar arasında hisse paylarının paylaşımı yoluna gidilir. Eğer paylaşım mümkün değilse o zaman hissedarlar arasında hisse payı satışı gündeme gelebilir. Bu yolla da ortaklık sona eremiyorsa o zaman mahkemede hisseli gayrimenkulün açık artırma yoluyla satışına karar verilir. Bu karar ile beraber gayrimenkul üçüncü kişiler tarafından satın alınır.

Yapılacak olan açık artırmayı mahkemenin belirleyeceği yetkili icra müdürlüğü yapacaktır. Bu durumda icradan satılacak olan gayrimenkul büyük bir ihtimalle değerinin çok altında bir fiyatla satılacaktır. Buradan elde edilen gelirin paylaşımını ise yine mahkeme yapacaktır. Toplu bir şekilde para alıp hissedarlar kendileri paylaşım yapamazlar.

İcra müdürlüğünün satışı yapması ve tapu tescil işleminin gerçekleşmesi ile beraber izalei şuyu davası sona erer. Bunun ardından mahkeme hissedarlara hisse payları oranında satış bedeli olan parayı paylaştırır. Hissedarlar mahkemeden alacakları bir yazı ile icra müdürlüklerine başvurarak kendi paylarına düşen parayı talep edebilirler. Bu şekilde izalei şuyu davası sonucu gerçekleştirilen satıştan elde edilen gelirin paylaşımı yapılır.

İzalei şuyu davaları genellikle 10-12 ay kadar sürmektedir. Ancak hissedarlar mahkemeden çıkan kararı kabul etmeyerek itiraz edip bir üst mahkemeye taşıyabilirler. Bu durumda kararın kesinleşmesi için 6-8 ay gibi bir süre daha beklemek gerekebilir.