Kamu İhale Genel Tebliği İçin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Kurumu KİK tarafından yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Kamu İhale Genel Tebliği İçin Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı!

31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete ile Kamu İhale Kurumu KİK tarafından yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Kamu İhale Genel Tebliği değiştirildi.

Emlak365.com / Kamu İhale Kurumu tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında Kamu İhale Kurumu tarafından bazı önemli değişiklikler yapıldı. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDEN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Madde 21 – 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi21.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi ile ilgili olarak, “31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” açıklamaları dikkate alınır.”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30.9.2 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.2 yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yapılan değişiklik sonrasında ilgili tebliğe “31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” açıklamaları dikkate alınır.” ibaresi eklenirken aynı Tebliğin 30.9.2 nci maddesinin son cümlesi ve aynı Tebliğin eki Ek-O.2 yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni tebliğ 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş oldu. 

Yorumlar (0)