Kanal İstanbul Projesinde Plan Değişikliği! Bazı Alan Projeleri Plandan Çıkarıldı

Kanal İstanbul Projesine dair hazırlanan planda yer alan bazı projeler iptal edildi. Proje için hazırlanan eski planda yer alan 'teknoloji geliştirme alanı' ile 'fuar ve kongre alanı' gibi projeler kaldırıldı.

Kanal İstanbul Projesinde Plan Değişikliği! Bazı Alan Projeleri Plandan Çıkarıldı
Kanal İstanbul Projesinde yeni değişiklikler yapıldı. Projenin ilk planında yer alan bazı alanlar, projeden kaldırıldı ve 'teknoloji geliştirme alanı' ile 'fuar ve kongre alanı' gibi alanlar plandan kaldırıldı. Kanal İstanbul Projesinde yapılan değişiklik detayları şöyle;

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesinde yeni değişikliklere gitti. Bakanlık, Kanal İstanbul Projesinin çevresinde yer alması planlanan yapılara dair karar değiştirdi. Proje planında yer alan “Yenişehir” için daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan İstanbul’un anayasası 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nında değişiklik yaptı. Bu kapsamda Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” plan değişikliğini, ikinci kez revize edilmiş oldu.

Yenişehir Planı 22 Haziran 2020 tarihinde oylamaya sunulmuş ve onaylanmıştı. Daha sonraki süreçte itirazlar için askıya çıkarılan Yenişehir projesi, ” Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı” tekrar değiştirildi ve 22 Mart 2021 günü askıya çıkarıldı.

Değişikliğin Detayları

” Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı” ile Kanal İstanbul Projesinin çevresinde yer alması öngörülen “teknoloji geliştirme alanı” ile “fuar ve kongre alanı” düzenlemeleri iptal edildi.

İPTAL EDİLEN PLANLAR VE DÜZENLEMEDE YER ALAN HÜKÜMLER

* Kanal İstanbul ile İstanbul Havalimanı Arasında Kalan Bölge için; “Bu bölge Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurumlara önerilebilecek alandır. Söz konusu bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanana kadar bu alanlarda bilişim ve ileri teknolojilerin geliştirildiği ve kullanıldığı tesisler, teknoparklar, üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri, AR-GE birimleri vb. yer alabilecektir. Karma kullanımlar, spor, rekreasyon ve diğer sosyal donatı alanları yer alabilir” maddesi iptal edildi.

* Planlama alanının kuzeyinde havalimanı komşuluğunda yer alan turizm bölgesinde oluşturulması planlanan kongre ve fuar merkezi iptal edildi.

*  İstanbul Havalimanının yanında Tayakadın bölgesinde planlanan teknoloji ve fuar alanı da iptal edildi.
Yorumlar (0)