Kanun Teklifi Mecliste: OSB'ler Şehir Dışına Taşınacak Mı?

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi , Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kanun Teklifi Mecliste: OSB'ler Şehir Dışına Taşınacak Mı?

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi , Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde uzun süredir gündemde olan tartışma konusu yaratan Organize Sanayi Bölgeleri taşınacak! Detaylar haberimizde...

Türkiye Büyük Millet Meclisine HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından verilen kanun teklifi ile uzun süredir tartışmalara neden olan Organize Sanayi Bölgelerinin şehir dışına taşınması bir kere daha gündeme geldi. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİMADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “izin verilmeyen alanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile şehir merkezine uzaklığı 20 kilometre ya da daha az olan alanlar” ibaresi eklenmiştir.MADDE 2- 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."GEÇİCİ MADDE 17- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce şehir merkezine uzaklığı 20 kilometreden daha az olan alanlara kurulmuş OSB'ler, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde durumlarını bu Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasına uygun hale getirirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bu maddenin yayımı tarihini izleyen bir ay içinde Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.Şehirlerde büyük soruna neden olan organize sanayi bölgeleri son dönemde özellikle de büyük şehirlerde artan iş yükü ile aynı zamanda hava kirliliği tartışmalarına da neden oluyordu. Kanun teklifi meclise sunulduğu şekilde kabul edilirse bu durumda bundan sonra yeni OSB'ler şehir merkezine en fazla 20 km uzaklıkta olacak, mevcut OSB'ler ise bu kurala uygun olarak taşınacak. Emlak365.com


Yorumlar (0)