Kapıcı Dairesi Kiraya Verilirse Ne Olur, Cezası Var Mı?

Apartmanlarda bulunan kapıcı dairelerinin kiraya verilmesi sık sık karşılaşılan bir durum haline geldi. Peki kapıcı dairesi kiraya verilirse ne olur? Kapıcı dairesini kiraya vermek ceza gerektirir mi?

Kapıcı Dairesi Kiraya Verilirse Ne Olur, Cezası Var Mı?

Apartmanlarda bulunan kapıcı daireleri üzerinde sık sık araştırmalar yapılıyor. Önceki dönemlerde apartmanlarda kapıcılar olmazsa olmaz bir niteliğe sahiptiler. Ancak aradan geçen dönem içerisinde bu anlamda çok şey değişti. Kömür yakıtı ile yakılan kalorifer sistemi olduğu zaman kapıcı şat olarak görülüyordu. Ancak artık herkes kendi evinde müstakil bir doğalgaz sistemi ile ısınmasını sağlamaya başladı. Kapıcıların diğer görevleri de zamanla başkalaşım geçirdi ve bu görevliler elzem olmaktan çıktılar.

Apartmanlarda kapıcılar işten çıkarılırken kapıcısız apartman sayısında artışlar bir hayli fazlalaştı. Böyle bir durumda ise kapıcı daireleri işlevsiz kaldılar. Boşaltılan ve kullanılmayan kapıcı daireleri hakkında farklı farklı uygulamalara denk gelinmeye başlandı. Genellikle de satılması veya kiralanması yönünde girişimlerde bulunuyor. Peki kapıcı dairesi kiraya verilirse ne olur? 

KAPICI DAİRESİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

Apartmanlarda kapıcı daireleri bir bağımsız bölüm niteliğine sahip olmadıkları için tapusu yoktur. Tapusu olmayan kapıcı dairesinin mülkiyeti de tüm kat maliklerine aittir. Kapıcı dairesi ile alakalı bir tasarrufta bulunulacaksa ortak alan şeklinde değerlendirildiği için yönetimler buna tek başlarına karar veremezler. Örneğin kapıcı dairesi kiraya verilecekse bu karar Kat Malikleri Genel Kurulu tarafından alınmalıdır. Ancak bu karar oy çokluğu ile alınabilecek bir karar değildir. Kapıcı dairesinin kiraya verilmesine dair görüşme yapılacaksa bu toplantıya tüm kat maliklerinin katılımı sağlanmalıdır. 

Kapıcı dairesinin kiraya verilmesine dair 1 kat maliki bile olumsuz görüş bildirir ve bu yönde oy kullanırsa kapıcı dairesi hukuken kiraya verilemez. Ancak bazı yönetimler kat maliklerinin tamamının onayını almadan kapıcı dairesini kiraya verebilmektedirler. Lakin bu çok ciddi bir suçtur. Mülkiyet hakkının gasp edilmesi anlamına gelen bu karar yönetimlerin başına bela açmaktadır. 

Kapıcı dairesi kiraya verilir ve bir kira geliri elde edilirse bu kira geliri tüm kat maliklerinindir. Ya elde edilen kira geliri kat malikleri arasında arsa paylarına göre bölüştürülür ya da apartman giderlerinin karşılanmasında kullanılır.