Kardeşler arasında gayrimenkuller hangi kurallarla paylaştırılır?

Anne ve babalarından kendilerine miras kalacak olan kardeşler miras paylaşımlarına dair ayrıntıları merak ediyorlar. Gayrimenkullerin miras paylaşımlarında hangi kurallar geçerlidir?

Kardeşler arasında gayrimenkuller hangi kurallarla paylaştırılır?

Miras paylaşımları bugünlerde oldukça merak edilen konulardan birisi oluyor. Özellikle de kardeşler annelerinin veya babalarının vefatlarından sonra miras paylaşımları konusunda anlaşmazlıklara düşebiliyorlar. Hatta bundan dolayı yıllarca küs kalan kardeşler biliniyor. Bunu bir adım öteye taşıyarak kardeş katili olanları bile nadir de olsa görmek mümkün. Peki kardeşler arasında özellikle gayrimenkullerin miras paylaşımı nasıl yapılır?

GAYRİMENKUL MİRAS PAYLAŞIMINDA HANGİ KURALLAR UYGULANIR!

Gayrimenkullerin miras paylaşımı yapılacaksa öncelikle bu gayrimenkulün vasfına bakılır. Konut veya arazinin miras paylaşımı ayrı kurallarla olacaktır. Arazilerde de devreye tarım arazisi girerse o zaman da miras paylaşımında farklı kurallar uygulanmaktadır. Esas itibariyle kardeşler mirastan eşit bir şekilde hak sahibi olurlar. Özel bir anlaşma yoksa, vasiyetname bulunmuyorsa kardeşlerin mirastan alacakları pay eşit olacaktır.

Konutların miras paylaşımında kişi başı eşit değerde ve sayıda konut düşmüyorsa karşılıklı anlaşmaya gidilir. Eğer bir konut varsa o konut üzerinde kardeşler eşit olarak hak sahibi olurlar. Bu konut kiradaysa kira geliri aynı şekilde kardeşler arasında eşit paylaştırılır. Hatta kiracıdan her kardeşe ayrı ayrı ödeme yapılması talep dahi edilebilir. Bu konutta ortaklık kurulacağı için satışında tüm kardeşlerin onay vermesi gerekir. Çekişme halinde ise mahkeme tarafından bu konut satılarak parası miras payı oranında paylaştırılır.

Tarla vasıflı bir arazinin paylaşımında özel kurallar uygulanmaktadır. Türkiye’de tarım arazilerinin miras paylaşımı ile bölünüp yok olmalarının engellenmesi için belirli büyüklüğün altına düşülmesine izin verilmiyor. Paylaşım yapılırsa tarlanın büyüklüğü bu seviyenin altına düşecekse bunun paylaştırılması devlet tarafından engelleniyor. Büyüklük sınırı ise her ilçe için ayrı ayrı belirleniyor. Böyle bir durumda ya bir kardeşin tüm kardeşlerinin paylarını satın alması gerekiyor ya da aile ortaklığı kurularak gelir paylaşımının yapılması uygun oluyor.