Kat Karşılığı Arsa Sözleşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Türkiye'de arsa sahibi vatandaşların ev yaptırmak için en çok tercih ettikleri yollardan birisi de arsalarını kat karşılığı olarak bir müteahhite vermek oluyor. Peki kat karşılığı arsa verirken nelere dikkat edilmeli?

Kat Karşılığı Arsa Sözleşmelerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

İmara uygun arsası olanların planları arasında o arsaya bir bina yapmak her zaman bulunur. Ancak inşaat oldukça maliyetli bir iş olduğu için arsa sahipleri buna direkt olarak kendileri başlamak istemezler. Bu sırada devreye müteahhitler girerler. Arsa sahibi ile müteahhit arasında arsaya karşılık kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme her iki tarafa da güvence vermektedir. Arsa sahibi kendi mülkü üzerinde onayladığı bir inşaatın sorunsuz bir şekilde yapılmasını bu sözleşme ile temin ederken müteahhit de arsa için ekstra bir maliyete girmeden inşaatını yapabilme imkanı bulurlar.

KAT KARŞILIĞI ARSA SÖZLEŞMESİ NOTER İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kat karşılığı arsa sözleşmesi konusunda hem müteahhitin hem de arsa sahibinin bir teknik detaya çok dikkat etmeleri gerekir. Böyle bir sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması tek başına yeterli değildir. Hatta karşılıklı olarak imzaladıkları sözleşmeleri notere onaylatmaları da iki tarafı güvence altına almaz. Kat karşılığı arsa sözleşmesi satış vaadi sözleşmesi olarak değerlendirildiği için noterler tarafından düzenlenmelidir. Bu şekilde kanuni geçerliliği olabilir.

KAT KARŞILIĞI ARSA SÖZLEŞMESİNDE YER ALACAK MADDELER!

Kat karşılığı arsa sözleşmesi arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılır. Bu sözleşme her iki tarafa da bazı sorumluluklar verir. Daha sonra sorun çıkmaması için özellikle şu maddeler sözleşmede açık ve net bir şekilde yer almalıdır:

-Binanın ne kadar sürede tamamlanacağı hakkında net tarih 
-Temel ruhsatının en geç hangi tarihte alınacağı 
-Binanın inşaatı sırasında 3. şahıslara verilecek olan olası bir zarar durumunda bu zararın kim tarafından karşılanacağı net bir şekilde ifade edilmelidir
-İnşaatta ve diğer birimlerde kullanılacak olan malzemeleri kalitesi, cinsi, türü sözleşmeye eklenmelidir 
-Tarafların sözleşme şartlarını yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak olan cezai işlemler sözleşmede açık bir şekilde belirtilmelidir 
-Sözleşme yapıldıktan sonra imar değişikliği ile ek kat verilmesi durumunda bu katların mülkiyetinin hangi tarafa ait olacağı 

KAT KARŞILIĞI ARSA SÖZLEŞMESİ NASIL FESHEDİLİR?

Kat karşılığı arsa sözleşmelerinin feshi konusunda kanunda açık bir madde bulunmaktadır. Borçlar Kanunu'nun 473. maddesine göre bir müteahhitin kat karşılığı arsa sözleşmesi doğrultusunda yüklendiği inşaat işini tamamlayamayacağı açık bir şekilde anlaşıldığında sözleşme feshedilebilir. Ancak bu sözleşmenin feshedilebilmesi için fesih davası açılmalıdır. Böylebir durumda inşaatın tamamlanma süresini beklemeyegerek yoktur. 

Yorumlar (0)