Kira alacağını tahsil edemeyen ev sahipleri ne yapmalı?

Kiracılardan kira ödemelerini almakta sorun yaşayan ev sahipleri neler yapabilirler? Ev sahipleri kira tahsilatı yapamıyorsa hangi yollara başvurabilir? Kiracının kira ödemesini geciktirmesi için yasal süresi var mıdır?

Kira alacağını tahsil edemeyen ev sahipleri ne yapmalı?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira ödemelerine dair oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yaşanan ekonomik olumsuzluklardan dolayı çok sayıda kiracı kira ödemelerini aksatmak durumunda kalıyorlar. Bu durum da kira geliri ile geçinen ev sahiplerini zor durumda bırakıyor. Peki kiracı kira borcunu aksatırsa ev sahibi ne yapabilir? Kiracı kaç gün kira borcunu geciktirirse ev sahibi yasal işlem başlatabilir? 

KİRA BORCU TAHSİLİ İÇİN YASAL SÜRE NE KADARDIR?

Ev sahipleri kiracılarından düzenli bir kira ödemesi beklemektedirler. Esasında bu durum kiracının başlıca sorumluluklarından birisidir. Kiracı ev sahibine kira borcunu günü gününe ödemekle mükelleftir. Ancak bu borcun ödenmesinde zaman zaman aksamalar yaşanabiliyor. Bu durumda da ev sahiplerine bazı yasak haklar doğuyor. Bir kiracının kira ödemesini ayın hangi günü yapacağı kira sözleşmesi ile belirlenmektedir. Her ay o gün geldiğinde kiracı kira borcunu ödemek durumundadır. Gecikme durumunda ise bir gün dahi olsa ev sahipleri yasal süreç başlatabilirler.

EV SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Kira alacağını tahsil edemeyen ev sahibi kiracıya yazılı bir tebligat göndererek kira borcunu ödemesini isteyebilir. İhtar anlamına gelen bu tebligatın büyük bir önemi vardır. Ev sahibi bir kirayı yılı içerisinde iki defa haklı gerekçe nedeniyle kiracıya yazılı tebligat gönderirse kiracının tahliyesi için dava açabilir. Kiracı da genellikle icra dairesinden kendisine gelen bu tebligat karşısında 30 gün süre içerisinde borcunu ödemek durumundadır. Borç ödenmemesi durumunda kiracı aleyhinde tahliye talepli dava açılabilir. 

GECİKEN KİRAYA GECİKME CEZASI İŞLETİLEBİLİR Mİ?

Kira ödemesinin gecikmesi durumunda ev sahiplerinin kiracılarda gecikme cezası talep etme hakları bulunmaktadır. Ancak bu hak ev sahipleri tarafından genellikle kullanılmamaktadır. Mahkeme sürecinin yaşanması durumunda kiracılar ev sahiplerine bu ek ödemeyi yapmak durumunda kalabilirler.