Kira Gelir Beyannamesi Vermeyenlere Ne Kadar Ceza Verilir?

Kira geliri elde eden vatandaşların kira gelirlerine dair beyanname verme zorunlulukları bulunmaktadır. Kira gelir beyannamesi vermeyen vatandaşlara ne ceza verilir? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

Kira Gelir Beyannamesi Vermeyenlere Ne Kadar Ceza Verilir?

Kira geliri elde eden vatandaşların kira gelirlerine dair beyanname verme zorunlulukları bulunmaktadır. Kira gelir beyannamesi vermeyen vatandaşlara ne ceza verilir? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?

Türkiye'de mülk sahipleri ile kiracılar arasındaki maddi ilişkinin vergilendirilmesi konusunda 2012 yılında çıkan kanunla sınırlar çizilmiştir. Bu kanuna göre mülk sahipleri elde ettikleri kira gelirleri ile alakalı olarak kira gelir beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu beyanname verildikten sonra hesaplanan gelirlere göre kira gelir vergisi ödemesi yapılır.HER YIL MAR AYINDA KİRA GELİR BEYANNAMESİ VERİLMEK ZORUNDATürkiye'de tüm mülk sahipleri her yılın Mart ayında kira gelir beyannamesi vermek zorundadırlar. Bu beyannamenin ardından çıkan vergi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilir. Dileyen vatandaşlar tüm kira vergisini Mart ayında ödeyebilirler.KİRE GELİR BEYANNAMESİ VERMEYENLERE VEYA EKSİK VERENLERE CEZAKira geliri elde etmesine rağmen bu geliri eksik bildirenlere ve hiç bildirmeyenlere cezai işlem yapılmaktadır. Ayrıca kira ödemesinin banka aracılığı ile yapılmaması da cezai işleme sebep olmaktadır.Kira gelir beyannamesi vermeyen vatandaşlara kira bedelinin yüzde 5'i kadar ceza verilmektedir. Bu cezalar konutlarda sadece mülk sahibine verilirken işyeri kiralarında ise hem mülk sahibine hem de kiracılara verilmektedir.Kira gelir beyannamesinde bildirilen tutarın 3.600 TL'lik kısmı vergiden muaf tutulur. Bu gelir için herhangi bir vergilendirme yapılmaz. Ancak beyanname verilmezse bu vergilendirme istisnası uygulanmaz ve tüm gelir hesaba katılır. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama sonrasında verginin bir katı tutarından vergi ziyanı cezası uygulanır. Bunun üzerine de aylık yüzde 1,40 yasal faiz uygulanır. Ayrıca beyannamevermeyenlere Vergi Usul Kanunu gereği iki kat 1. derece usulsüzlük cezası da verilmektedir.Emlak365.com


Yorumlar (0)