Kira Sözleşmesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Taşınmaz mallara ilişkin yapılan kiralama işlemleri için uyulması gereken kuralların yazılı olarak belirlendiği sözleşmelere kira sözleşmesi adı verilmektedir.

Kira Sözleşmesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Bu sözleşmeler hem kiraya verilen taşınmazın sahibinin hem de taşınmazı kiralayanların haklarının korunmasını amaçlar. Her iki tarafından taahhütlerinin ve beklentilerinin yazılı olarak yer aldığı bu sözleşme olası karşılıklı anlaşmazlık sorunlarının çözümünde yararlanılan kaynaktır.Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur 2017


Kira sözleşmesinin resmiyet kazanabilmesi için bazı kurallara uygun olarak doldurulması şarttır. Sözleşmede yer alan tüm alanlar kuralına uygun olarak doldurulmalı, kiralayan ve kiraya veren tarafından sözleşmenin alt kısmı imzalanmalıdır. Buna ek olarak noter kanalı ile yapılması daha sorunsuz bir şekilde sözleşmenin hayata geçirilmesi açısından önemlidir. Yine olası sorunlarda sözleşmenin noter onayının bulunması sözleşmede yer alan maddelerin tartışılmaz bir şekilde kabul edilmesi anlamını taşıyacaktır. Bu nedenle önemlidir.Kira Sözleşmesine Neler Olmalı?


Doğru ve işe yarar bir kira sözleşmesinde olması gereken önemli maddeler bulunmaktadır. Bunlar şöyledir;
  • Sözleşmede yer alması gereken en önemli maddelerden biride kiralayan tarafın bu kiralama işlemi için kiraya verene ödeyeceği aylık kiralama bedelidir. Kira tutarı mutlaka kira sözleşmesinde açık olarak yazılmalıdır.

  • Sözleşmenin devam etmesi durumunda uygulanacak olan kira zam oranı da sözleşmede yazılmalıdır. Aksi durumda kira sözleşmesinin iptali gerçekleşmezse yapılacak zam oranı devlet tarafından belirlenen oran olarak kabul edilir.

  • Kiraya veren kiracıdan depozito tutarı alıyorsa bu tutarda sözleşmede yazılmalıdır. Yine depozitonun neyin karşılığı olarak alındığı ve hangi koşullar altında iade edileceği de kira sözleşmesinin maddeleri arasındaki yerini almalıdır.

  • Kiralanan taşınmazda bulunan demirbaşlarda eksiksiz olarak kira sözleşmesine yazılmalıdır. Bu demirbaşların teslim edildiği koşullar, kullanım durumu sözleşmede yer almalıdır. Bu sayede kira sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda evin teslim alındığında yaşanan sorunların çözümü daha kolay sağlanacaktır.


Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi


Yapılan kira sözleşmeleri üzerinde aksi durum belirtilmedikçe 12 aylık yani 1 yıllıktır. Kira sözleşmesinin sona ermesi için kontrat süresi dolmadan önce tarafların birbirlerine yazılı bildirimde bulunmaları gerekir. Bu bildirimin gerçekleşmediği durumlarda ise kira sözleşmesinin yenilenmesi gerçekleşmiş olur. Yani iptal edilmeyen kira kontratı otomatik olarak yenilenmiş sayılır ve 1 yıl daha uzar.