Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilirse Kiracı Hangi Haklara Sahip Olur?

Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Edilirse Kiracı Hangi Haklara Sahip Olur?
Kira sözleşmelerinin tapuya şerh edilmesi ile kiracılar lehine sağlanacak faydalar merak ediliyor. Kira sözleşmesi tapuya şerh edilirse ne olur?

Kiracılar ile ev sahipleri arasında yapılan kira sözleşmelerinin bazı nitelikleri kiracıların kiralama sürelerini belirleyebilmektedir. Esasında kira sözleşmeleri yapıldığında kiracılar evden kolay bir şekilde thaliye edilmek istemiyorlar. Bunu önlemenin bir yolu bulunuyor. O da kira sözleşmesinin tapuya şerh olarak işlenmesi ile mümkün oluyor. Bu işlemin yapılması kiracılara çok önemli bir hak sağlıyor. Kira sözleşmesinin tapuya şerhi nedir?

KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ

Tapu kütüklerinde şerhler bölümü bulunmaktadır. Eğer kiracı ile ev sahibi anlaşırsa yapılan kira sözleşmesi tapuya şerh olarak düşülür. Bu işlemle beraber kiracının evden çıkarılması imkansız hale gelmektedir. Ancak bu hakkın tam olarak kullanılabilmesi için kiracının kira sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri gerekiyor. Aksi durumda kiracının evden çıkarılması için gereken yasal süreçler işletilebiliyor.

Kirasını düzenli ödeyen, komşuları ile iyi geçinen, aidat ve fatura ödemelerini aksatmayan ve kiralanan eve iyi bakan kiracılar eğer kira sözleşmesini tapuya şerh olarak işletmişlerse evden çıkarılamıyorlar. Ev bir başkasına satılsa dahi şerh edilen kira sözleşmesinde yazılı olan sözleşme süresi sona erene kadar yeni ev sahibi kiracının evden tahliyesini talep edemiyor. Bu şekilde kiracılar oldukça kapsamlı bir hak kazanımı elde edebiliyorlar.

Kira sözleşmesinin tapuya şerh olarak işlenmesinde ev sahibinin onayı gerekmektedir. Eğer ev sahibi bu işlemi kabul etmezse her kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi gerçekleştirilemiyor. Bu işlem yapılırken ev sahibinin tapu müdürlüğüne giderek işlemi yapması gerekmektedir. Karşılıklı güven esasının bir gereği olan kira sözleşmesinin tapuya şerhi nadir kullanılan bir özelliktir. EV sahipleri genellikle kendilerini bu şekilde bağlamayı tercih etmemektedirler.

Emlak365.com