Kira sözleşmesine boyalı teslim alındı boyalı teslim edilecek yazmanın yasal hükmü var mı?

Kiracılar ile ev sahipleri evde çıkacak masraflara dair çeşitli haklara sahiptirler. Burada taraflar kendilerini haklı görseler de kanuni hükümler gayet açık. Kira sözleşmesine boyalı teslim etme şartı eklenirse ne olur?

Kira sözleşmesine boyalı teslim alındı boyalı teslim edilecek yazmanın yasal hükmü var mı?

Ev sahipleri ile kiracıların üzerinde en çok anlaşmazlık sağladıkları konulardan birisi de boya meselesidir. Ev sahipleri kiraladıkları evleri boyalı olarak teslim almak istemektedirler. Hatta kiracıların ödedikleri depozitodan boya masrafı kesmektedirler. Ancak kiracının bu konuda bazı hakları bulunmaktadır. Bu haklarını bilen kiracılar da ev sahibine gereksiz yere boya masrafı ödemesi yapmamaktalar.

KİRACI BOYA MASRAFI ÖDEMEZSE NE OLUR?

Kiracılar ev sahiplerine boya masrafı ödemeleri gibi bir zorunluluk içerisinde değiller. Yargıtay’ın emsal kararına göre ev sahipleri kiracıya eksiksiz bir şekilde evi teslim etmek zorundalar. Bu kiracılık süresi içerisinde evin boyasında eskimeler meydana gelebilir. Bu eskimeden de kiracılar sorumlu değildirler. Kiracı eğer evin boyasını çizmişse veya başka türlü zarar vermişse o zaman boya masrafını karşılamak zorundadırlar.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE VARSA NE OLUR?

Kanunlara göre boya masrafından kiracının direkt kusuru yoksa kiracı mesul tutulamıyor. Ancak bazı ev sahipleri kira sözleşmesi yaparken evi boyalı teslim ettiğini ve teslim alırken de boyalı olarak teslim alacağına dair bir madde ekliyorlar. Bu madde ile kendilerini güvence altına aldıklarını düşünen ev sahipleri aslında hukuken en küçük bir fayda göremiyorlar.

Türk Borçlar Kanunu’na göre kiracının sözleşmesinin sona ermesi durumunda sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları gidermenin dışında başka herhangi bir tazminatı ödeyeceğine dair taahhüt ettiği tüm anlaşmalar geçersiz olmaktadır. Yani kiracı kira sözleşmesinde evi boyalı teslim edeceğine dair maddeyi kabul etmişse dahi bunun hukuki bir geçerliliği olmamaktadır. Ev sahiplerinin boyalı alındı – boyalı teslim edilecektir ibaresini kira sözleşmelerine eklemelerinin herhangi bir yasal hükmü yoktur.

SONRAKİ HABER