Kiracılar dikkat, Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yaparsanız kira sözleşmeniz sona erer!

Yargıtay kira sözleşmeleri ile alakalı olarak emsal bir karar aldı. Bu karar ile beraber kira sözleşmelerinin feshedilmesi için bir gerekçe daha ortaya çıkmış oldu.

Kiracılar dikkat, Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yaparsanız kira sözleşmeniz sona erer!

Kira sözleşmelerinin feshi genellikle oldukça zor olduğu biliniyor. Ancak Yargıtay bu konuda emsal bir karara imza attı. Kira sözleşmelerinin feshi konusunda mülk sahiplerine bir hak veren Yargıtay böylece mülk sahiplerinin kiracıları kolay bir şekilde ev veya iş yerlerinden çıkarabilmeleri için imkan tanıdı. Ancak bu imkanı kiracıların hal ve tavırları belirleyecek.

MÜLK SAHİBİ VE KİRACI MAHKEMELİK OLDU

Yargıtay’a konu olan dava İzmir’de meydana geldi. İzmir’de bir kişiye ait dükkanda kiracı olan şahıs aynı kişiye ait bir başka dükkanın boşalmasıyla beraber izinsiz olarak dükkanını oraya taşıdı. Dükkan sahibi ise bu duruma rıza göstermedi. Taraflar arasında anlaşmazlık çıktı ve mülk sahibi kiracının kendisinin ve eşinin sözlü ve fiili saldırısına uğradığını iddia ederek İzmir Konak Kaymakamlığı’na başvurarak kiracının kiralananı açıktan fena kullandığını ileri sürdü ve kiracının dükkandan tahliyesini talep etti.

Konu mahkemeye taşındığında kiracı avukatı kiracının kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, bugüne kadar varolan tüm kira bedellerini ödediğini, kiracının dükkanda tadilatlar yaptıktan sonra orayı boşaltması için mülk sahibinin hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını ileri sürdü. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken kiracı hakkında hakaret ve basit yaralama suçundan kamu davası açılırken mahkemeden mahkumiyete yetecek kadar delil olmadığından dolayı beraat kararı çıktı.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Taraflar davayı temyiz edince dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay dosyada önce yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak yerel mahkeme bu kararında ısrar edince dava yeniden Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay ise burada tüm kiracıları ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

YARGITAY KİRACININ TAHLİYESİNE KARAR VERDİ!

Yargıtay’ın verdiği nihai kararda davacı tarafın davalı hakkında hakaret ve basit yaralama suçlarından şikayette bulunduğu ve bu davada yeterli delil olmadığı için beraat kararı verildiğine dikkat çekildi. Davalının da davacı hakkında hakaret ve iftira suçlarından şikayetçi olduğu ve mahkemenin davacının bu suçlardan mahkumiyetine karar vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasının yapıldığı vurgulandı.

Yargıtay’ın emsal kararına göre davalı ile davacı birbirlerinden şikayetçi oldukları, haklarında yargılamalar yapıldığı, bu şekilde kiraya veren açısından kira ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin anlaşıldığı hükmüne varıldı. Bu doğrultuda kira sözleşmesinin sona erdirilerek kiracının tahliyesine karar verildi.

SONRAKİ HABER