Kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanma şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüme girecek evlerde kiracı olanların kira yardımı alabilmelerinin şartları nelerdir? Her kiracı kentsel dönüşüm kira yardımı alabilir mi? Hangi durumlarda kiracılara kira yardımı ödenmez?

Kiracıların kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanma şartları nelerdir?

Büyükşehirlerde depreme dayanıklı evler oluşturabilmek için uzun yıllardır kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık veriliyor. Sadece İstanbul'da 300 bin konutun dönüşümü sağlandı. Depreme dayanıklı olarak üretilmeyen konutların kentsel dönüşüm ile yıkılarak yerlerine yeni binaların yapılması hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hem de belediyeler tarafından destekleniyor. Buna dair kapsamlı uygulamalar bulunuyor. 

KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRECEK EVDE KİRACI OLMANIN SONUÇLARI!

Kentsel dönüşüme girecek olan evlerde kiracı olmak başlı başına hukuki meselelerin ortasında kalmak anlamına geliyor. Kira sözleşmesi süresinin ne kadar olduğunun dahi bir önemi kalmıyor. Ev sahibi ile müteahhit arasında anlaşma imzalandıktan sonra kiracının o evde oturması hukuki olmaktan çıkıyor. Zira bir evin yıkılarak yeniden yapılması kira sözleşmelerinde haklı fesih nedenidir. Bundan dolayı kiracıların bu durumda yasal bir hakları olmayacaktır. 

KİRACIYE KİRA YARDIMI VERİLİR Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm projelerini desteklemek amacıyla kira yardımı mekanizmasını aktif olarak çalıştırıyor. Ev sahipleri evleri kentsel dönüşüme girecekse kira yardımı alabiliyorlar. Bundan kiracılar da belirli şartlarda yararlanabiliyorlar. Durumu uygun olan kiracılara da kira yardımı ödemesi yapılabiliyor. Ancak her kiracının kira yardımı alabildiği bir sistem uygulanmıyor. 

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Kira yardımından kiracılar faydalanmak istiyorlarsa kentsel dönüşüme girecek olan evde en az 1 yıldır kiracı olmaları gerekiyor. Daha düşük sürelerdeki kiracılara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kira yardımı yapılmıyor. Bu durumun suistimal edilmemesi için alınan karar bazen kiracıların mağdur olmasına neden olabiliyor. Kiracı kiralamış olduğu evde 6 ay oturduktan sonra bir anda kapıda kalabiliyor. Kira fiyatlarının uçtuğu bu dönemde kiracılar için bunun sonuçları oldukça ağır oluyor.