Kiracılı Evin Kapısını Çilingirle Açıp İçeriye Giren Ev Sahibine Ne Ceza Verilir?

Kiracının oturduğu evin kapısını çilingir yardımı ile açarak eve giren ev sahiplerine ne ceza verilebileceği araştırılıyor. Ev sahibi kiracıdan izinsiz eve girerse ne olur, ne ceza verilir?

Kiracılı Evin Kapısını Çilingirle Açıp İçeriye Giren Ev Sahibine Ne Ceza Verilir?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan bazı olaylar hiç beklenilmeyen sonuçlar doğurabiliyor. taraflar birbirlerinin haklarına riayet etmeyip buna aykırı davranabiliyorlar. Bu durum da hak ihlali anlamına geliyor ve ilgili kanun maddesine göre cezalandırma yapılabiliyor. Ancak bunlar içerisinde en çok dikkat çeken ev sahibinin kiracının konut dokunulmazlığına müdahale etmesidir. Zira bu hakkın ihlali neticesinde ev sahipleri hapis cezası ile cezalandırılabiliyorlar. 

KONUT DOKUNULMAZLIĞI NEDİR?

Hukuk sistemine göre vatandaşların konut dokunulmazlıkları yasalarca güvence altına alınmıştır. Bu konut dokunulmazlığının ihlali kolluk kuvvetlerince bile sağlanamamaktadır. Bir suçlunun evi dahi gerekli yasal izinler alınmadıkça aranılamıyor hatta evin içine dahi girilemiyor. Bu denli önemsenen konut dokunulmazlığının ihlali de şüphesiz ciddi bir ceza gerektirebiliyor. Yasalara göre konut dokunulmazlığının cezası belirli sürelerde hapis cezasıdır.

EV SAHİBİ ÇİLİNGİR İLE EVE GİRERSE NE OLUR?

Ev sahibi ile kiracı arasında tesis edilen kiracılık ilişkisinde ev sahibi mülkiyet hakkını elinde bulundurduğu konutun kullanım hakkını belirli bir bedel karşılığında yine belirli bir süreliğine kiracıya devretmektedir. Bu ilişki kurulduktan sonra konutun kullanım hakkı kiracınındır. Dolayısıyla ev sahibi de kafasına estiği gibi kiradaki evin içerisine giremez. Hatta kapıyı çilingire açtırıp içeri girmek çok ciddi bir suç olarak değerlendirilmektedir. Emsal kararlara göre bunu yapan ev sahipleri hapis cezası almaktadırlar. 

NE KADAR HAPİS CEZASI VERİLİR?

Kanunlara göre konut dokunulmazlığının ihlal edilmesi suçunu işleyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Ancak konut dokunulmazlığının ihlali cebir ve tehdit ile gerçekleşmişse veya gece saatlerinde olmuşsa o zaman verilecek olan ceza artırılarak 1 yıldan 3 yıla kadar çıkabilmektedir. Çilingir ile eve girmek cebir kullanmak olarak yorumlanmaktadır ve ev sahipleri bunu yaparlarsa 3 yıla kadar hapis cezası alabilirler.