Kiracının evi varsa evden çıkarılabilir mi?

kiracıları evden çıkarmak için ev sahipleri her türlü yolu deniyorlar. peki bir kiracının evi varsa ev sahibi o kiracıyı bunu gerekçe göstererek evden çıkarabilir mi?

Kiracının evi varsa evden çıkarılabilir mi?

kiracıların ev sahipleri ile imtihanı aralıksız devam ediyor. Bazı fırsatçı ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarıp yüksek bir fiyat ile bir başkasına kiralamak istemeleri sınır tanımıyor. Ev sahipleri kiracıları evden tahliye edebilmek için her türlü gerekçeyi kullanmaya başladılar. Hatta bazı ev sahipleri kiracının evinin olduğunu söyleyerek kiracıdan evden çıkmasını istiyorlar. Peki kiracının evinin olması evden çıkmasını gerektirir mi? Evi olan kiracının kira sözleşmesi feshedilir mi? 

KİRACININ EVİ VARSA EVDEN ÇIKARILIR MI?

Kiracının evinin olmasının ev sahibini ilgilendiren herhangi bir boyutu bulunmamaktadır. Kira sözleşmesi olan ve kira ödemelerini aksatmayan bir kiracının evinin olması ev sahibine kiracıyı evden çıkarma hakkı vermez. Kiracının mülkiyet hakkına kanunlar müdahale edemiyorken ev sahiplerinin müdahaleye kalkışması düşünülemez bile. Dolayısıyla kiracısına evi olduğunu gerekçe göstererek evden çıkmasını söyleyen ev sahibinin bu talebi kiracı tarafından dikkate alınmamalıdır. 

TEK İSTİSNA VAR!

Kiracının ev sahibi olmasının evden çıkarılmasına neden olmasının tek istisnası bulunmaktadır. Eğer kiracı evi kiralarken evin olduğu yerleşim yerinde sahip olduğu evi varsa ve bunu ev sahibine bildirmemişse ev sahibi bunu daha sonradan öğrendiğinde kira sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda kiracı evden çıkarılabilir. Kiracının barınma ihtiyacı için bir alternatifi olmuş olacaktır ve bundan ev sahibinin habersiz olması sorun teşkil edecektir. 

KİRACI EV SATIN ALIRSA NE OLUR?

Kiracı kiralama süresi içerisinde ev satın alabilir. Böyle bir durumda da ev sahibine dair herhangi bir hak doğmayacaktır. Kiracı ister evi boşaltıp satın aldığı eve taşınır isterse kirasını düzenli ödemek şartıyla oturduğu evde kiracı olmaya devam eder. Burada inisiyatif tamamen kiracıya bırakılmıştır.