Kiracının vefat etmesi durumunda kira borcu ne olur?

Kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan bazı özel durumlara dair hukuki çözümler merak ediliyor. Kiracının vefat etmesi durumunda kira borcu ne olur? Ev sahibi bu kira borcunu kimden, nasıl tahsil edebilir?

Kiracının vefat etmesi durumunda kira borcu ne olur?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında kira sözleşmeleri ile kiracılık hukuku başlamaktadır. Bu sözleşme taraflara bazı sorumluluklar yüklemektedir. Taraflar bu sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle mükelleftirler. Ev sahibi kiracıya en az kiralamanın yapıldığı andaki niteliklere sahip bir ev temin etmek zorundadır. Yani kiradaki ev belirli standardın altına düşmemelidir. Kiracı ise belirlenen günde aylık olarak kira borcunu ödemek durumundadır. Peki kiracı ölürse ne olur? Kira borcunu ev sahibi nasıl alabilir? 

KİRACI VEFAT EDERSE NE OLUR?

Kiracının vefat etmesi oldukça özel bir durumdur. Bu durumda ev sahipleri genellikle nasıl hareket edeceklerini bilmezler. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ev sahibinin kira alacağını nasıl tahsil edebileceği ve kiracılık ilişkisinin daha sonra kiminle ne şekilde sürdürüleceği kafa karışıklığına neden olmaktadır. 

Kiracının vefat etmesi kira sözleşmesini sona erdiren bir gelişme değildir. Eğer kiracının yasal mirasçıları varsa kira sözleşmesinin tarafı bu yasal mirasçılar olurlar. hatta böyle bir durumda kira sözleşmesini feshetme yetkisi ev sahiplerine verilmemiştir ama kanunen bu yasal mirasçılar yasal süresi içerisinde kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptirler.

Ev sahibinin vefat eden kiracısından kira alacağı varsa veya vefat sonrasında bir kira alacağı oluşmuşsa bunun tarafı kiracıların yasal mirasçılarıdır. Ev sahibi bu kira alacağını yasal mirasçılardan tahsil edebilir. Ne şekilde kira tahsilatı yapılacağı ise normal kira tahsilatı ile aynıdır. Eğer kiracının yasal mirasçıları kira borcunu ödemekten kaçınıyorlarsa ev sahibi bu yasal mirasçılar aleyhinde icra takibi başlatabilirler. Bu şekilde ev sahipleri kira alacaklarını eksiksiz bir şekilde alabildikleri gibi kira sözleşmesini de ortadan kaldıracak bir sürecin ilk adımını atmış olabiliyorlar.