Kirasını düzenli ödeyen kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılabilirler?

Kirasını düzenli olarak ödeyen kiracıların evden çıkarılmalarının oldukça zor olduğu biliniyor. Peki kirasını düzenli ödeyen kiracı hangi şartlarda evden çıkarılabilir?

Kirasını düzenli ödeyen kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılabilirler?

Kiracılar ile ev sahipleri zaman zaman çeşitli konularda anlaşmazlıklara düşebiliyorlar. Ev sahipleri anlaşmazlığa düştükleri kiracıların evlerden nasıl çıkarılabileceklerini merak ediyorlar. Peki borcuna sadık olan ve kirasını düzenli olarak ödeyen bir kiracının evden çıkarılması mümkün mü? Kiracılar hangi şartlarda evden çıkarılabilirler? Kirasını düzenli ödeyen kiracıların hakları nelerdir?

KİRASINI DÜZENLİ ÖDEYEN KİRACININ EVDEN ÇIKARILMA GEREKÇELERİ!

Kira ödemelerini aksatmayan kiracılar buna rağmen ev sahipleri tarafından bazı gerekçelerle evden çıkarılabilirler. Bu gerekçeler kiracının evden çıkarılmasını yasal olarak sağlarken ev sahipleri de bu hakları kullanmaktan çekinmiyorlar. Peki kiracıların evden çıkarılma nedenleri nelerdir?

Kiracıların kiralamış oldukları evleri özenle kullanıp korumak gibi bir yükümlülükleri vardır. Kirasını aksatmadığı için kiracının eve kasıtlı zarar verme hakkı yoktur. Ev sahibi kiracının eve kasıtlı olarak zarar verdiğini tespit ederse kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Kiracılar hem eve verdikleri zararı karşılamak hem de evden çıkmak durumunda kalırlar.

Kiracının eve dair aidat ve yan giderlere dair ödemeleri yapmaması da ev sahipleri için sorun teşkil edecektir. Bu durumda ev sahibi deme yapılmamasını gerekçe kabul ederek kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir.

Kirasını düzenli ödese dahi bir kiracının komşuları ile kötü ilişkisi olmamalıdır. Kiracılar aynı zamanda apartmandaki veya sitedeki huzurdan da sorumludurlar. Komşusuna rahatsızlık veren, onlar için yaşamı çekilmez hale getiren kiracıların kira ödeme sadakatine bakılmaksızın kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilebilir.

Son olarak ise ev sahibinin eve ihtiyacı olması durumunda kiracının evden tahliyesi sağlanır. Ev sahibi kendisinin, çocuklarının veya anne ile babasının evde oturacağını bildirerek kiracının evden çıkmasını sağlayabilir. Ancak bu şekilde kiracının evden çıkması durumunda o ev bir başkasına 3 yıl süreyle kiralanamayacaktır.