Konut Satanlar Ve Yeni Ev Alanlar Dikkat! Yüklü Miktarda Tazminat Ödemek Zorunda Kalabilirsiniz!

Konut satışlarının son dönemlerde ciddi oranda artış göstermesi apartman ve sitelerde yeni ev sahibi ve eski ev sahibi ile alakalı olarak çıkabilecek sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Konut Satanlar Ve Yeni Ev Alanlar Dikkat! Yüklü Miktarda Tazminat Ödemek Zorunda Kalabilirsiniz!

Konut satışlarının son dönemlerde ciddi oranda artış göstermesi apartman ve sitelerde yeni ev sahibi ve eski ev sahibi ile alakalı olarak çıkabilecek sorunları yeniden gündeme taşıdı. Apartmanlarda ve sitelerde çalışan kapıcıların kıdem tazminatı haklarının bulunması nedeniyle bu tazminatın yeni ev sahibi tarafından mı yoksa eski ev sahibi tarafından mı ödenmesi gerektiği tartışma konusu oldu. 20-30 yıl çalışan apartman görevlilerinin kıdem tazminatlarını kim öder? Eski daire satın alırken kapıcı kıdem tazminatı konusunda mağdur olmamak için nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'de son dönemlerde konut satışlarıcidi oranda artış gösterdi. Rekor kıran satışlarda yeni konutlar satıldığı gibi çok sayıda da eski konut el değiştirmeye başladı. Özellikle eski konutlar ile alakalı el değiştirme işlemlerinin ardından yeni problemler konuşulmaya başlandı. Bunlardan birisi de apartmanlarda ve sitelerde görevli olan kapıcıların yasal hakları olan kıdem tazminatları oldu. Kıdem tazminatını eski ev sahibi mi yoksa yeni ev sahibi mi öder? Yeni ev sahipleri satın aldıkları konut nedeniyle 20-30 yıllık kapıcılara yüklü miktarda tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalabiliyorlar.KAPICI KIDEM TAZMİNATINDAN ESKİ EV SAHİBİ Mİ YENİ EV SAHİBİ Mİ SORUMLUDUR?Mevzuata göre kapıcıların işverenleri konut sahipleri ve konut ortaklarıdır. Bu nedenle ikinci el konut satın alan vatandaşlar bir yandan kredi ödemesi yaparlarken aynı zamanda kapıcılara ödenmesi gereken kıdem tazminatları nedeniyle ağır bir maliyetin altına girmek zorunda kalabiliyorlar. Konut satışının olduğu dönemlerde kapıcıların kıdem tazminatlarından kim sorumlu olur?Kat Mülkiyeti Kanunu kapıcı gibi apartman ve sitelerde görevli olan kişilerin giderlerinden kimin sorumlu olduğunu net şekilde belirlemiştir. Buna göre bu çalışanların giderlerinden o anki kat malikleri sorumludur. Tüm kat malikleri ortak giderlerden eşit şekilde sorumludurlar. Eğer apartman ve site bünyesinde dükkanlar da varsa tüm ortak giderlerden kapıcı dahil bu dükkanlar da eşit şekilde sorumludur.

ESKİ EV SAHİPLERİ SORUMLULUKTAN KURTULMUYORLAR!Kapıcıların kıdem tazminatında sorumluluk ise borcun ödeneği tarihte kat maliki olarak kim görünüyorsa ona aittir. Ancak önceki konut sahibi de sorumluluktan tam olarak kurtulmuştur denilemez. Eğer kıdem tazminatının hesaplandığı süre içerisinde eski ev sahibinin dönemine isabet eden bir süre varsa yeni ev sahibi eski ev sahibinden bu üdemeyi talep edebilir.Türkiye'de kıdem tazminatlarının düzenlendiği 1475 sayılı Eski İş Kanunu'na göre iş yerlerinin devrinde çalışan kişilerin kıdem tazminatları her iki işverenin sorumluluğuna bırakılmıştır. Ancak devreden işverenin sorumluluğu o işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasındaki işçinin aldığı ücret miktarı ile sınırlıdır. Kalan bölüm yeni işverenin sorumluluğu altındadır.YENİ İŞ KANUNU'NDA 2 YIL AYRINTISITürkiye'de halen uygulanan 4857 sayılı Yeni İş Kanunu'nda ise farklı bir detay bulunmaktadır. Buna göre iş yeri devirlerinde o iş yerinin bütün hakları ve borçları yeni işverenin üzerine geçmektedir. Ayrıca bu kanuna göre devreden işveren kendi dönemi ile alakalı olarak borçlarla ilgili yükümlülükleri bir süreye bağlanmıştır. 2 yıldan sonra eski işverenden bu yükümlülüğü yerine getirmesi talep edilemez.

YARGITAY ESKİ KONUT SAHİPLERİNİ KAPICI KIDEM TAZMİNATLARINDAN SORUMLU TUTUYOR!Yargıtay'ın da bu konuda bir emsal kararı bulunmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu'nda belirtilen 2 yıllık süre Yargıtay'ca kıdem tazminatlarında geçerli değildir. Buna göre yeni konut satın alan vatandaşlar kapıcılara kıdem tazminatı ödenmesi durumunda eski konut sahiplerinin dönemleri ile alakalı tazminatı onlardan talep edebilir. Alım satım sırasında da bu konu sözleşmeyle açıklığa kavuşturulabilir. Konut satın alan kişiler kapıcı kıdem tazminatı ile alakalı sorunluluğu konutu satan kişi ile sözleşmeyele paylaşabilir. Bunun tam tersinin de yapılması mümkündür. Konut satan kişi kapıcı kıdem tazminatı ile alakalı tüm sorumluluğun konutun yeni sahibine ait olduğunu sözleşmeyle güvence altına alabilir.KİRACILAR KAPICI KIDEM TAZMİNATLARINDAN SORUMLU MU?Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kıdem tazminatları ile o konutlarda kiracı olarak bulunan vatandaşların ilişkisi de net şekilde belirlenmiştir. Kat malikinin payına düşen giderlerden kiracılar da sorumludurlar. Ancak kiracılar kapıcı kıdem tazminatı hakkında her hangi bir sorumluluk sahibi değildirler.Emlak365.com


Yorumlar (0)