Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planları İçin Yönetmelik Değişti!

8 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması için uygulanacak olan kriterlerde değişikliğe gidildi. Yine onay süreci hakkında da önemli güncellemeler yapıldı. Detaylar haberimizde...

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planları İçin Yönetmelik Değişti!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ile onaylanması için kullanılan yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. 

Yapılan güncelleme ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin ismi değiştirilerek “KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK” olarak güncellendi. 

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Tekliflerin Bakanlığa Sunulması” olarak ve birinci fıkrasında yer alan “Bakanlıktan izin alınması gereklidir.” ibaresi “Bakanlıktan ön izin alınabilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değerlendirerek plan hazırlanması için ön uygunluk kararı verebilir,” ibaresi “değerlendirerek uygun görebilir,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Tekliflerin İncelenmesi” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bununla birlikte, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, planlarda kullanılacak turizm amaçlı lejant ve plan çizim normları, alan hesapları ve standartları planlama alanının özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Emlak365.com